บทกวี : หนีไม่พ้น : นพพร สิริปัญญาคม

บทกวี : หนีไม่พ้น : นพพร สิริปัญญาคม

 

หนีไม่พ้น

 

ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์

ต่างล้วนมีหมายหมุดต่างจุดหมาย

แหละล้วนมีหมายหมุดที่สุดท้าย

คือ “ความตาย” คือหมายหมุดมนุษย์ทุกคน !

 

ถึงจะโบยบินไปไกลสุดฟ้า

แม้จะมีวิชาพาล่องหน

ต่อให้ดำลึกลงไปสุดสายชล

ตลอดจนมุดแหวกแทรกลงดิน

 

ไม่มีทางจะหาพบที่หลบเร้น

ไม่มีข้อยกเว้นใดใดทั้งสิ้น

กระยาจกหรือเศรษฐีผู้มีกิน

ต่างก็ต้องดับดิ้นสิ้นชีวา

 

เมื่อเวลาสิ้นสุดถึงจุดจบ

นอนทอดร่างเป็นศพ - จึงพบว่า

รวบรวมสิ้นทรัพย์สินทั่วโลกา

ก็ไม่อาจซื้อหาชีวาคืน

 

ไปไม่กลับ, หลับไม่ตื่น, ฟื้นไม่มี

หนีไม่พ้น, ทุกสรรพสัตว์ - มิอาจขืน

ฝืนไตรลักษณ์กฎอนันต์อันยั่งยืน

จึงทุกทุกหลับตื่น, ควรตื่นรู้

 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ตราบชีวายังคงดำรงอยู่

ทุกลมหายใจหมั่นตรวจสำรวจดู

จักเป็นผู้ รู้เห็นตาม ความเป็นจริง !

 

...................................................

นพพร สิริปัญญาคม

 

Link ที่เกี่ยวข้อง      

  

           “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”  

 

           วรรณกรรมออนไลน์