บทกวี : ดาวเหนือในซีกโลกใต้ : จิ้งจอกเหมันต์

บทกวี : ดาวเหนือในซีกโลกใต้ : จิ้งจอกเหมันต์

 

อยากไถ่ถามดาวเหนือเจ้าเบื่อไหม

ยามดาวอื่นเคลื่อนไปไม่จบสิ้น

เมื่อคืนใดไร้เมฆาฟ้าสีนิล

เจ้ายังคงอยู่เหนือดินในถิ่นเดิม

 

จุดกระจ่างพร่างพราววาวระยับ

ยังเคลื่อนขับทุกขณะแต่แรกเริ่ม

ยามแหงนยลบนฟ้าพาจิตเคลิ้ม

ด้วยแต่งเติมเสริมจินต์ศิลป์อารมณ์

 

มีเพียงเจ้าดาวเหนือที่แน่นิ่ง

ไม่ไหวติงตามไปให้เหมาะสม

เหตุใดจึงพึงยึดติดทิศโลกกลม

เพื่อเชยชมโลกทั้งใบในซีกเดียว

 

หากลองละอัตตาอันหนาแน่น

แล้วเคลื่อนแกนเป็นเส้นจะเห็นเสี้ยว

ซีกโลกใต้ที่ไม่เป็นเช่นทางเทียว

ให้เจ้าเหลียวแลดูเพื่อรู้จริง

 

จงมองโลกรอบด้านทั้งเหนือใต้

จงเปิดใจเช่นเวิ้งฟ้าอันใหญ่ยิ่ง

จงเรียนรู้ต่างมุมมองไม่ต้องชิง

จงหมุนวิ่งตามกาลเมื่อผ่านไป.

 

............................................

จิ้งจอกเหมันต์

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง     

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

           วรรณกรรมออนไลน์