บทกวี : หลงไม่มี อเวจีไม่มา : ฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์

บทกวี : หลงไม่มี อเวจีไม่มา : ฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์

 

๏ เพราะความโลภทำให้คนไม่ซื่อสัตย์

ทำให้ตัดพี่น้องและผองเพื่อน

ญาติสนิทมิตรสหายคลายเยี่ยมเยือน

ทำตัวเหมือนโจรใจไม่ซื่อตรง

 

๏ ผู้ไม่โลภทำให้ใจสันโดษ

เรืองรุ่งโรจน์สังคมสมประสงค์

ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ ดีมั่นคง

เจตจำนงคงจิตอามิสทาน

 

๏ เพราะความโกรธโหดร้ายทำลายมิตร

ก่อเกิดจิตแข็งกระด้างฆ่าล้างผลาญ

ตัดหมู่ญาติขาดมิตรวางจิตพาล

โกรธพื้นฐานการร้ายกระหายสงคราม

 

๏ ผู้ไม่โกรธทำให้ใจสงบ

จิตสยบโทสะละหยาบหยาม

จิตจรูงสูงเมตตาสง่างาม

ประพฤติตามพรหมวิหารฐานคุณธรรม

 

๏ เพราะความหลงทำให้ใจตัณหา

อวิชชาพาให้ใจตกต่ำ

เกิดกิเลสเจตเขลาเข้าครอบงำ

มิจฉากรรมนำมโนเหลิงโลกีย์

 

๏ ผู้ไม่หลงมงคลกุศลจิต

โลกลิขิตเกียรติคุณสุนทรศรี

เกิดบัณฑิตสถิตชาติศาสน์เมธี

หลงไม่มีอเวจีไม่มาชีวาเจริญ.

 

............................................

ฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง   

 

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์