บทกวี : วรรณกรรมกวีเมือง : วรรณอินทะ

บทกวี : วรรณกรรมกวีเมือง : วรรณอินทะ

 

1

[ อย่าเห็นความเป็นกลางในทางต่ำ

อย่าเห็นความเป็นธรรมในทางต่าง ]

จิตสงบทบทวนระหว่างทาง

ขณะท่องโลกกว้างระหว่างวัน

 

2

ความเป็นกลางจะต่ำได้อย่างไร

นั่นอยู่ในสภาวะสวรรค์

ซ้ายขวาวางว่างเปล่าเท่าเท่ากัน

กลางคือชั้นแห่งรุกขเทวดา

 

เทวดาในนามความเที่ยงธรรม

ความเที่ยงนำไปสู่การแก้ปัญหา

อยู่เหนือคนบงการคำบัญชา

อคติกิริยา, ปราชัย

 

ชนชั้นวรรณะอันตรธาน

วิจารณญาณจะเป็นใหญ่

ความงามแสดงความเคารพใจ

ภายในแสดงความเคารพตน

 

3

จริงใช่ไหม...

เราอยู่ในอาณาเขตของเหตุผล

หาอยู่ในอำนาจของบุคคล

ผู้คอยพ่นคอยพล่ามคุณความดี

 

อำนาจที่ทำให้ธรรมไม่เป็นธรรม

ที่ผลักกลางลงต่ำกว่าศักดิ์ศรี

ศักดิ์แห่งความเป็นธรรมดามี

เท่าความธรรมดาที่เป็นมนุษย์

 

มนุษย์ที่มีหนึ่งอายุขัย

รวมดินน้ำลมไฟบริสุทธิ์

ความร้ายไม่อาจทำให้ชำรุด

แต่จะหยุดความร้ายด้วยความรัก

 

ปัจจุบันขณะ...

เราอยู่ในตรรกะอาณาจักร

แห่งสัญชาตญาณการพิทักษ์

ในนามนักมนุษยธรรม

 

4

จิตสงบทบทวนระหว่างทาง

ไม่เห็นความเป็นกลางในทางต่ำ

ความเป็นธรรมยังคงความเป็นคำ

อยู่ในงานวรรณกรรมประจำเมือง.

 

.................................................

วรรณอินทะ

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง  

 

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี” 


                วรรณกรรมออนไลน์