รวมเวทีประกวด เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทวิจารณ์ ภาพถ่าย ฯลฯ ปี 2564

รวมเวทีประกวด เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทวิจารณ์ ภาพถ่าย ฯลฯ ปี 2564

 

-ประกวดรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 18 เปิดรับผลงาน กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17262507/21012302

 

 

 

-ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อประเภท นักเรียน/นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 2 ล. เปิดรับผลงาน 14 กพ. – 15 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17262403/21012203

 

 

 

-ประกวดโลโก้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) ภายใต้แนวคิด “The Spirit of CPOT” รางวัลชนะเลิศ 120,000 บ. ส่งผลงานได้ถึง 19 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17267860/21022102

 

-ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ (Contemporary Southern Batik) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 160,000 บ. ส่งผลงานได้ถึง 22 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17269107/21030201

 

-ประกวด เรื่องสั้น-บทกวีวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2564 เงินรางวัลรวม 680,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 31 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17265613/2021020801

 

 

 

         -ประกวด “คลิปวิดีโอสั้น” ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา หัวข้อ “บ้านเมืองสุจริต” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษาร่วม 410,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภา ส่งผลงานได้ถึง 31 มี.ค.นี้

 

 

         https://www.bangkoklifenews.com/17269729/20210305b

 

 

 

-“ดวงใจวิจารณ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด บทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่นเปิดรับผลงานถึง 31 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17261516/21011801 

 

-ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากลชิงเงินรางวัล 90,000 บ. เปิดรับถึง 31 มี.ค.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17263318/21012702

 

  

          -“โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่” (Young Artists Talent#12) เปิดรับนิสิต/นักศึกษา อายุไม่เกิน 30 ปี คัดเลือก 70 ราย ร่วมอบรมและสร้างสรรค์ผลงาน ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดรับถึง 20 เม.ย.2564

 

          https://www.bangkoklifenews.com/17270220/21030901

 

-ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 เปิดรับผลงาน เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์และ เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปีรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ส่งผลงานได้ถึง 30 เม.ย.2564

 

https://www.bangkoklifenews.com/17262112/21012001

 

 

-ประกวด รางวัลชมนาดครั้งที่ 10 เปิดรับผลงาน นวนิยายของ นักเขียนหญิง” ขยายเวลาส่งผลงานถึง 30 เม.ย.2564

           https://www.bangkoklifenews.com/17265883/2021020901

 

 

 

          -ประกวดแต่ง “กลอนสุภาพ” หัวข้อ “แด่นักสู้” เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ “พระสุนทรโวหาร” (ภู่) บุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม เนื่องในวาระ 235 ปี ชาตกาล ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.2564

 

          https://www.bangkoklifenews.com/17270978/20210314a

 

 

          -ประกวด ‘รางวัลซีไรต์ 2564’ ประเภท ‘นวนิยาย’ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค.2564

 

          https://www.bangkoklifenews.com/17274065/20210401a 

 

          -ประกวด “รางวัลซีไรต์ 2564” ประเภท “นวนิยาย” ขยายเวลาส่งประกวด จากเดิม 31 พฤษภาคม เป็น 30 มิถุนายน 2564

 

          https://www.bangkoklifenews.com/17285600/21051802 

  

 

 

           -“รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5” ประจำปี 2564 เปิดรับผลงาน “กลอนสุภาพ - ความเรียง” หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ส.ค.2564

 

          https://www.bangkoklifenews.com/17286284/20210520a

 

 

(...bangkoklifenews : เพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายมุมให้มอง...)

//.....................