เปิดรับแล้ว “Young Artists Talent#12” รางวัลกว่า 1 แสน

สศร. เชิญชวนผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี สมัคร “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่” คัดเลือก 70 ราย ร่วมอบรมและสร้างสรรค์ผลงานชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดรับถึง 20 เม.ย. 64 นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Young Artists Talent#12) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ โดยคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เข้าร่วมอบรมเพื่อต่อยอดและพัฒนาแนวคิด พร้อมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย และมอบเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก 

          ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 209 3755 และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ https://rb.gy/kekvku