ชวนประกวดโลโก้ “ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัล 120,000

วธ. จัดประกวดโลโก้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) ภายใต้แนวคิด “The Spirit of CPOT” รางวัลชนะเลิศ 120,000 บ. ส่งผลงานได้ถึง 19 มี.ค. 64

          กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนมีไฟใจรักการออกแบบ มาปล่อยพลังสร้างสรรค์ผลงานให้โลกได้จดจำ ในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) ภายใต้แนวคิด The Spirit of CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 120,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ที่ กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อสอบถาม 0 2209 3597 / 0 2209 3599

 

 

 

 

  

 

 

CR : ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
https://www.cpotshop.com