เปิดรับแล้ว ! เชิญร่วมส่งประกวด ‘รางวัลซีไรต์ 2564’ ประเภท ‘นวนิยาย’

เปิดรับแล้ว ! เชิญร่วมส่งประกวด ‘รางวัลซีไรต์ 2564’ ประเภท ‘นวนิยาย’

 

          ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค.2564

             

          ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "นวนิยาย" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

 

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2564 จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย”

 

          โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

          1.เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย”  เขียนด้วยภาษาไทย

          2.เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

          3.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

          4.เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์มาก่อน

          ทั้งนี้ ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

          5.ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

          ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ http://www.seawrite.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

 

          ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

 
//.............

          CR : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

//.............