ประชุม HLPF 2024 สานพลังหนุนไทยตอบโจทย์ SDG

อธิบดี พช. ร่วมการประชุม The High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) สานพลังผลักดันประเทศไทยให้ตอบโจทย์ SDG

          นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม The High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

  

 

          การประชุม The High-level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลและทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักว่าด้วยการเสริมแรงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และขจัดความยากจนในห้วงเวลาวิกฤตซ้ำซ้อน: การส่งมอบแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ยืดหยุ่นฟื้นคืน และสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ (Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: the effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions)

 

 

          สำหรับท่านใดที่สนใจรับฟังการประชุม สามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ https://webtv.un.org/en/asset/k1t/k1tw0dwsjs

 

 

 English Version : CDD Attends HLPF 2024 to Advance Thailand's SDG Efforts