บทกวี : ฝันยุบตัว : วายุ จารุรัศมิ์

บทกวี : ฝันยุบตัว : วายุ จารุรัศมิ์

 

เมื่อฝันยุบตัว

แม้เพียรลืมตายังยากลำบาก

นานเพียงไรกันที่การพลัดหลับคือโจนสู่หลุมขวาก

ติดกับดักแห่งความใฝ่ฝัน

 

ฝันยุบตัวเสมอ

ยามตราชั่งแห่งความยุติธรรมเอียงกะเท่เร่ไปด้านใดด้านหนึ่ง

ตุลาการห่มคลุมหนังจิ้งจอก

อ้างตำรากฎหมายซึ่งที่แท้กลับซุกงำด้วยสารัตถะแห่งมนต์ดำ

 

ทรราชยืมปากศาสดาพยากรณ์

อาขยานรัฐบัญญัติบทซึ่งว่าด้วยความจงรักภักดี

ทรราชพึ่งมือเพชฌฆาต

ฆาตกรรมอนาคตมิให้รู้ผุดรู้เกิดในนามความหวังดี

ความฝันยุบตัว

กระทั่งการตื่นลืมตายังสาหัส

 

สภาวะฝันยุบตัว

ดอกไม้คลี่บานคืนเดือนดับ

เสพสุขในความมืด

ขณะที่เปลือกตาโดนเข็มเย็บ

ก้องสะท้านยามละเมอ

คือสุ้มเสียงแห่งการไม่จำนน

ในบางหลืบฝันที่ลักลอบเบ่งพอง !

 

................................................

วายุ จารุรัศมิ์

 

Link ที่เกี่ยวข้อง  

 

         “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

          วรรณกรรมออนไลน์