บทกวี : ดอกแดด : พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่”

บทกวี : ดอกแดด : พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่”

  

แดดออกดอกแดดดูใสสด

ฝูงมดสีส้มแสดอาบแดดอ่อน

มดไต่ใบมะม่วงไม่ห่วงร้อน

ตะลอนตามกิ่งก้านไม่คร้านเดิน

 

แดดออกดอกแดดดูสว่าง

เส้นทางชีวิตระหกระเหิน

อุปสรรคขวากหนามตามเผชิญ

แต่ไม่เกินกว่าชีวิตลิขิตทาง

 

มองมดมองแดดมองดูตน

ตั้งอยู่บนความจริงสิ่งสรรค์สร้าง

นักฝันสู้ฟันฝ่าไม่ราร้าง

ล้มบ้างลุกบ้างพืชล้มลุก

 

มองรังมดมองเรือนตัวมองหัวใจ

ต้องทุ่มเทเท่าไรใจปลอบปลุก

กี่หนาวกี่ฝนกี่ทนทุกข์

กี่แดดใสจึงได้สุขซุกรวงรัง

 

แดดออกดอกแดดดูใสสด

ฝูงมดสีส้มแสดไม่สิ้นหวัง

บางขณะเมฆเทาเทาเข้าบดบัง

แต่แดดยังจะออกใหม่อีกไม่ช้า.

 

...........................................

พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่”

 

 


Link ที่เกี่ยวข้อง
      

 

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”  

  

           วรรณกรรมออนไลน์