บทกวี : พักผ่อน : ตะวัน กองม่วง

บทกวี : พักผ่อน : ตะวัน กองม่วง

 

“อนาคต” คืออะไร ?...ยังไม่รู้

“ปัจจุบัน” ยังทันอยู่...ได้รู้เห็น

“อดีต”...ได้ผ่านไป...เคยได้เป็น

“ชีวิต” ไม่ว่างเว้นช่วง “เวลา”...

 

ถ้า “ภาคเหนือ”...มี “ทะเล”...ทุกฟาก...ฝั่ง

จะดำน้ำดู “ปะการัง”...ทุกฝั่งฝา...

ถ้า “ภาคใต้” มี “ภูเขา” สูง...เท่าฟ้า...

จะนอนพัก...พิงผา...เพื่อนับ “ดาว”...

 

เอา “โลก”...กลมกลมเป็น “ลูกอม”...

กินเล่นเป็น “ขนม” แทน “กับข้าว”...

“รอยยิ้ม” อันอ่อนโยน...ยังอีกยาว...

แต่ละก้าว...อิสระอย่างเสรี...

 

ยิ้มได้อยู่ได้คนเดียว

“ท่องเที่ยว”...ไปทั่ว...ทุกที่...

“สบาย”...“ลำบาก”...มากมี...

ตอนนั้นตอนนี้...เรื่อยไป...

 

“รู้”...“ตื่น”...“เบิกบาน”...ชีวิต

ด้วย...“จิตวิญญาณ”...ยิ่งใหญ่

มองดู...“โลกกลม” กว้างไกล...

ยิ้มได้อยู่ได้คนเดียว !

 

..............................................

ตะวัน กองม่วง

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง      

 

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”  

  

           วรรณกรรมออนไลน์