บทกวี : ความฝันของหัวใจ : ภัทรธิดา อินทะนิน

บทกวี : ความฝันของหัวใจ : ภัทรธิดา อินทะนิน

 

แหงนมองฟ้านภาดาวสกาวส่อง

ลอยละล่องท่องพารามาหาฝัน

เปรียบกระต่ายเมียงมองปองดวงจันทร์

แม้ห่างกันใช่เหินห่างหนทางใจ

 

ไกลแสนไกลใช้เส้นทางเพื่อพานพบ

สุข “ประสบ” พบความฝันอันสดใส

กระต่ายตามแขไขงามวิไล

มุ่งมั่นฝันต่อไปใต้จันทรา

 

พระพายพัดเป็นเพื่อนย้ำเตือนจิต

อันชีวิตต้องสู้คู่ปรารถนา

แม้ขวากหนามซุกซ่อนกร่อนชีวา

ดวงฤทัยต้องแกร่งกล้าฝ่าผจญ

 

เมื่อมี “ฝัน” จงมุ่งมั่นตั้งใจก่อ

อย่าทดท้อต่อปัญหาพาสับสน

หากสะดุดอย่าหยุดยั้งต้องอดทน

จักยินยลฝันเรืองรัตน์พิพัฒน์ไกล.

 

..............................................

ภัทรธิดา อินทะนิน

 

Link ที่เกี่ยวข้อง      

 

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”  

  

           วรรณกรรมออนไลน์