บทกวี : เว้นที่ว่างเพื่อตัวตนได้ยืนหยัด : อติรุจ ดือเระ

บทกวี : เว้นที่ว่างเพื่อตัวตนได้ยืนหยัด : อติรุจ ดือเระ

 

เว้นที่ว่างถางที่เตียนไว้สักนิด

ให้ทดลองถูกผิดเเละคิดถาม

ให้สายตาหลากหลายได้นิยาม

ถึงความหมายง่ายงามของ “ความดี”

 

เว้นที่ว่างถางที่เตียนเขียนเส้นลาก

ให้เส้นรากเเผ่เเตกตามวิถี

ให้ก้านกิ่งผลิใบเขียวขจี

ให้ดอกตูมหลากสีคลี่กลีบคลาย

 

เพื่อตัวตนเเห่งตัวเราได้ยืนหยัด

ความอึดอัดรัดเร้าเลือนรางหาย

เพื่อชีวิตเเห่งชีวิตได้เป็นนาย

บ่งการกาย - จิตวิญญาณ ของเราเอง

 

ขอสักที่ที่เวิ้งว้างและร้างเงา

ให้ผองเราได้เปลื้องปลดความโหวงเหวง

ให้มวลมนุษย์ลุกยืนอย่างครื้นเครง

หาญละเลงเเต้มสีโลกด้วยมือตน.

 

................................................

อติรุจ ดือเระ

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง      

 

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”  

  

           วรรณกรรมออนไลน์