บทกวี : โทรศัพท์ : ฮอยล้อ

บทกวี : โทรศัพท์ : ฮอยล้อ

 

โทรศัพท์...

คงขานขับบรรเลงบทเพลงใหม่

เพื่อบอกเล่าเขลาขลาดวาดฝันไกล

ช่วยเติมแรงแต่งใจในเงียบงัน

 

ให้ลุกขึ้นยืนกล้าท้าทุกสิ่ง

จังหวะก้าวปวดร้าวยิ่งดวงใจหวั่น

เปลี่ยนแปลงโลกทรรศน์อัศจรรย์

ต้องยืนยันมั่นใจไม่หวั่นเลย

 

ผุดเผยภาพทาบทับความกลับกลอก

คำลวงหลอกบอกหน้าตาผ่าเผย

มันโปรยหว่านผ่านคำเว้าเราคุ้นเคย

เพื่อชดเชยบางอย่างต่างค้อมยอม

 

ใครซ่อนซุกอุกอั่งอยู่อย่างอดอยาก

นิทานฝากเรื่องเล่าเขาโอบอ้อม

ถ้ามีก็แบ่งปันฝันจอมปลอม

คนปากมอมทุกข์ยากอีกมากมี

 

โลกยังคงหมุนวนบนทางทิศ

ฝั่งชีวิตคงแหวกว่ายหลายพื้นที่

หลับตานอนย้อนยันให้ฝันดี

เช้าวันใหม่ได้มีแรงสู้งาน

 

โทรศัพท์...

เสียงขานขับจับใจวับไหวหวาน

อีกหลายใครได้เรียนรู้อยู่เนิ่นนาน

ข่าวรอบบ้านงานรอบเมืองเรื่องเดียวกัน.

 

................................................

ฮอยล้อ

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง  

   

           “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี” 

 

           วรรณกรรมออนไลน์