บทกวี : พบเจอเพื่อบอกลา : นางสาวสายลม

บทกวี : พบเจอเพื่อบอกลา : นางสาวสายลม

 

เราจากกันในวันหนึ่ง...

วันที่เราไม่เคยได้พบกัน

หรืออาจเป็นวันที่เราฝัน

ว่าการได้พบกันมาถึงแล้ว

 

สัมพันธ์ระหว่างความจริง

กับภาพฝันนั้นเลือนหายไปในหลุมดำ

มิใช่จักรวาลอันไกลโพ้น

 

และไม่ใช่เส้นทางที่เราเหยียบย่ำ

เพื่อหนีไปจากความทรงจำ

แต่เป็นหลุมลึกที่เราขุดขึ้นมาเพื่อเก็บซ่อนตัวเอง

 

เราจากกันในวันหนึ่ง...

วันที่เราพบกันเพื่อจากกันไปตลอดกาล

เราบอกลากันและทิ้งความทรงจำแช่แข็งไว้ในกาลเวลา

เราต่างหันหลังให้กับความรักที่เคยหวงแหน

 

คงจะมีเพียงความว่างเปล่าและบทเพลงเท่านั้น

ที่ตรึงในความทรงจำและเหมือนว่ายังคงแว่วอยู่รอบ ๆ ตัวเรา

ไม่รู้ทิศทาง ไม่รู้แห่งหน

 

เราจากกันไปในวันหนึ่ง

เสียงร้องไห้ยังแว่วเหมือนบทเพลงที่เราส่งผ่านความคิดถึง

เป็นเสมือนถ้อยคำที่มิอาจเขียนออกมาได้

ในความพิกลพิการของหัวใจ

 

...................................................

นางสาวสายลม
Link ที่เกี่ยวข้อง     

 

          “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

           วรรณกรรมออนไลน์