บทกวี : ตะวันลับฟ้าอย่าร้องไห้ : ภูมิช อิสร

บทกวี : ตะวันลับฟ้าอย่าร้องไห้ : ภูมิช อิสร

 

๏ ชีวา

ตะวันลับฟ้าอย่าร้องไห้

เดี๋ยวน้ำตาพร่าพรางดวงดาวไป

สิ้นไร้ไฟหวังอันรังรอง

 

จิ้งหรีดเรไรจะไร้เพลง

บรรเลงโลมโลกด้วยโศกหมอง    

รมย์รื่นคืนค่ำตามทำนอง

จะล่องลอยลาเหว่ว้าใจ             

 

เครือเสียงสะอื้นจะกลืนกลบ

ความสงบเงียบพลันจะหวั่นไหว

สติปัญญาจะลาไกล

ค่ำคืนหมื่นไหม้ยิ่งมืดมน ฯ

 

๏ ชีวา

กลืนกล้ำน้ำตาที่บ่าล้น

เรียกขวัญพลันกลับประทับตน

บัดดลเดี๋ยวแจ้งกระจ่างใจ ฯ

 

.........................................

ภูมิช อิสร

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี” 

 

                วรรณกรรมออนไลน์