บทกวี : ด้วยคีย์เสียงที่แตกต่าง : วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์

บทกวี : ด้วยคีย์เสียงที่แตกต่าง : วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์

 

ทั้งหกสายของกีตาร์

ต่างมีเสียงแท้ของตัวเอง

ปรับจูนสายให้ตรงเสียง

ไม่ตึงเกินไป

ไม่หย่อนเกินไป

ทั้งหกสายต่างบรรเลงเป็นคอร์ดเดียวกัน

ร้องเล่นเพลงใดก็ได้

 

ทั้งหกสายของกีตาร์

สร้างคอร์ดได้หลากหลาย

เล่นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ของตัวเอง

ไม่สูงเกินไป

ไม่ต่ำเกินไป

ทั้งหกสายต่างบรรเลงเป็นคีย์เสียงเดียวกัน

ร้องเล่นเพลงใดก็ได้

 

จะร้องเพลงเดียวกันแข่งขันก็ได้

จะร้องคนละเพลงแข่งกันก็ได้

ขอให้ตรงคีย์ตรงคอร์ด

จุดหมายไม่ใช่ชัยชนะเหนือคู่แข่ง

ชัยชนะของเสียงเพลงคือความไพเราะ

ชัยชนะของเสียงเพลงคือการขับกล่อมโลกใบนี้

ใครเล่นก็ไพเราะ

ใครร้องก็เพราะ

เสียงคีย์คอร์ดสร้างความสุขได้เสมอ

 

ทั้งหกสายของกีตาร์

บรรเลงเพลงใดก็ได้

ใครร้องก็ได้

ขอให้ร้องเล่นขับกล่อมผู้ฟัง.

 

..........................................

 

วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์ 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์