บทกวี : ...ดอกหญ้ากับพญาไม้... : ดินแดน ฤดูกาล

บทกวี : ...ดอกหญ้ากับพญาไม้... : ดินแดน ฤดูกาล

 

ดำรงอยู่ใต้ตะวันผันผ่านรอบ

ขอบคุณทุกเมฆาระบายฝัน

อิงแอบแนบชิดอยู่ด้วยกัน

ดำรงเผ่าพันธุ์ผ่านวันคืน

 

ต่างก้าวผ่านวันเก่ามาหลายกาล

ถิ่นฐานไม่เปลี่ยนเพี้ยนเป็นอื่น

อยู่ร่วมกันผลัดปันฝันกลมกลืน

รับยื่นประดับผืนแผ่นดิน

 

รับความเท่าเทียมแสงตะวัน

สูดอายพระจันทร์ทุกอณูกลิ่น

ซึมซาบทุกหยาดหยดฝนรดริน

ทุกได้กินอินทรีย์รสอิ่มเพียงพอ

 

ตอบแทนผืนแผ่นดินทุกอุษา

ส่งมอบอีกกายาได้ไปต่อ

แม้การดื่มกินจากต่างกอ

ต่างไม่ร้องขอค่าตอบแทน

 

ดำรงอยู่ร่วมกันอีกกี่กาล

จับมือผ่านขวบปีไปกี่แสน

ขณะพฤกษ์วิวัฒน์กัดดินแดน

แทะกินรุกแคว้นอยู่ทุกยาม

 

ดอกหญ้าพญาไม้ใดเหลืออยู่

ตะวันจันทร์อุ้มชูก้าวฝ่าข้าม ?

เพื่อไปส่งอีกรุ่นข้ามเขตคาม

ไปงดงามแบ่งเงากันอีกครั้ง.

 

..........................................

ดินแดน ฤดูกาล

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์