บทกวี : ผู้ โ ด ย ส า ร กั บ ข บ ว น ร ถ ไ ฟ : ชิตะวา มุนินโท

บทกวี : ผู้ โ ด ย ส า ร กั บ ข บ ว น ร ถ ไ ฟ : ชิตะวา มุนินโท

 

ใต้ขบวนรถไฟคือเงาที่ทอดตัวไปบนราง

ซึ่งรางนั่นคือความว่างเปล่า

ไม่มีแม้หมอนไม้หรือเหล็กกล้าของกฎระเบียบ

ผู้โดยสารห้อยโหนโจนทะยานไปสู่สถานีแห่งความไม่แน่นอน

มันวิ่งฉิว มันหยุดพัก แล่นและเลิก

เป็นไปตามตารางเวลาอันสุดแสนปรวนแปร

แม้แต่นายหัวรถจักรก็มิอาจคาดการณ์อะไรใดได้ล่วงหน้า

อาจไปประสบอุบัติเหตุเข้าประสานงา  

หรือทิ่มทับลมหายใจจนเปื่อยป่นเป็นเศษซากชีวิต

หรืออาจบดขยี้สิ่งที่ควรปรานี โดยไม่จำเป็นต้องปรานีปราศรัย

ทำให้ขบวนรถสายนี้เป็นทั้งรถไฟสายมรณะ

และสายปฏิสนธิ ระหว่างความเป็นกับความตาย

 

ชีวิตดำเนิน-เริ่มต้น-ดำเนิน และสุดทาง-ดำเนิน- -

จุดหมายปลายทางคือสถานีสุดท้าย

แต่ก็คงยังไม่ท้ายสุด ณ จุดใดเลย

 

มนุษย์เป็นสัตว์ที่เรียกตนเองว่าคนผู้หลงรักการเดินทาง

แม้สถานีหน้าจะเป็นสถานที่แห่งความสุขสมสงบงาม

มนุษย์ก็ยังจะตีตั๋วเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ

ทั้งนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยราคาของสันติภาพ

และด้วยความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ของเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

และแม้สูญเสียโดยการแลกกับสิ่งซึ่งเป็นที่รักอันน่าหวงแหน

 

อย่างไรก็ตาม

การเดินทางยังคงต้องดำเนินต่อไป. . .

ไปสู่หนใดกันหายนะหรือสุขภาวะ

ขบวนรถไฟแห่งชีวิตที่ปราศจากขอนรางรองรับตู้โดยสาร

คงยังขับเคลื่อนและแล่นลิ่ว

ยังวิ่งฉิว หยุดพัก แล่นและเลิก

เป็นไปตามตารางเวลาอันสุดแสนปรวนแปร

แม้ผู้คนอาจอยากลงหลักปักฐาน

ณ สถานีบริการที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้หรือไม่ก็ตาม

 

รถไฟหัวรถจักร ผลักโผนกระโจนไป ผูกพันใดอาจไม่มี

เดินทางบนคว้างเคว้ง รู้จักตนเองบ้างไหมนี่

ไม่อาจหยุดสักยุควิถี นิ่งอยู่กับที่. . .ไม่มี. .ทาง ไม่มีทาง

ร า ง และ ล า ง.

 

.................................................................

ชิตะวา มุนินโท

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์