บทกวี : “กันและกัน” : สานิตย์ สีนาค

บทกวี : “กันและกัน” : สานิตย์ สีนาค

 

ความรักของชีวิต
แนบสนิท ณ ใจสอง
ความรักคือคู่ครอง
คนคู่ควร ถนอมรัก 

สองคนหนึ่งหัวใจ
เกี่ยวกันไว้เหนียวแน่นหนัก
เกี่ยวใจด้วยใจภักดิ์
สัมพันธ์คล้อง คนสองคน 

ความรัก ยิ่งถนอม
ด้วยยินยอมและค้อมตน
ยิ่งรัก ยิ่งอดทน
ยิ่งยั่งยืน ยิ่งยาวนาน 

ยิ่งยอม ยิ่งยืนยาว
ยิ่งดวงดาว ยิ่งดวงมาน
ยิ่งเดือน ยิ่งวันวาร
นั่นคือรัก ยิ่งหยัดยืน

 หัวใจของคนสอง
ต่างประคองมิต้องฝืน
ด้วยรัก ด้วยวันคืน
ด้วยเข้าใจกันและกัน 

ด้วยยอมและด้วยให้
ด้วยอภัย ด้วยความฝัน
ด้วยรับ ด้วยแบ่งปัน
จึงประคองคนสองคน 

ชีวิตคือความรัก
คือแน่นหนักของเหตุผล
ความรักคืออดทน
กันและกันประคองใจ. 

.........................................

สานิตย์ สีนาค

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์