‘ความเครียด’ ของเราตอนนี้อยู่ระดับไหน !! ลองทำ ‘แบบประเมินความเครียด’ (ST5) ดู !!

ความเครียดของเราตอนนี้อยู่ระดับไหน !! ลองทำ แบบประเมินความเครียด (ST5) ดู !!

 

ความเครียดของเราตอนนี้อยู่ระดับไหนกันน้า....ลองมาทำแบบประเมินความเครียด (ST5) กันดูครับ

 

ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนมีทั้งประโยชน์และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้

 

ลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี

คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง

คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง

คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ

 

คำถาม: อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์

1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2. มีสมาธิน้อยลง

3. หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง

5. ไม่อยากพบปะผู้คน

 

การแปลผลให้รวมคะแนนแต่ละข้อ

คะแนนรวม 0-4 เครียดน้อย

คะแนนรวม 5-7 เครียดปานกลาง

คะแนนรวม 8-9 เครียดมาก

คะแนนรวม 10-15 เครียดมากที่สุด

 

และท่านยังสามารถประเมินความเครียดและอาการด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่“MENTAL HEALTH CHECK IN”

 

https://checkin.dmh.go.th/

 

#กรมสุขภาพจิต

#ประเมินความเครียด

#mentalhealthcheckin

 

 

 

//.......................

CR : “กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข”

https://www.facebook.com/THAIDMH/

//.......................