‘วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ’ ส่ง(บริจาค)ฟรี ที่ไปรษณีย์ไทย !!

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ส่ง(บริจาค)ฟรี ที่ไปรษณีย์ไทย !!

 

              “วาโก้” เดินหน้าลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เชิญชวนบริจาค “ชุดชั้นในเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งชาย – หญิง เพื่อนำไปกำจัด โดยไม่ปล่อยมลพิษ และแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ส่งบริจาคที่ “ไปรษณีย์ไทย” ได้ฟรี ถึงสิ้นเดือนส.ค.66

 

              นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ที่ได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 12 ในปีนี้ว่า วาโก้ได้เชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและร่วมรักษ์โลกกับวาโก้ โดยบริจาคชุดชั้นในเก่าที่เสื่อมสภาพทั้งชาย - หญิง มาให้วาโก้นำไปทำลายอย่างถูกวิธี ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์หรือ Zero Waste เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและขยะชุมชนให้ลดลง รวมถึงช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ลงด้วย

 

              ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วาโก้ ได้พัฒนาช่องทางในการรับบราเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะนำบราเก่ามาบริจาคเพิ่มในหลายช่องทาง รวมทั้งช่องทางการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ที่สามารถส่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 31 สิงหาคม 2566 นี้

 

              อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งชุดชั้นในเก่า ที่ไม่ใช้แล้วทั้งชาย - หญิงเก่ามา บริจาคที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงจุดรับบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี

 

 

              “เว็บไซต์ populationpyramid.net ได้ระบุว่า สถิติในปี 2566 พบว่าในแต่ละปี ผู้หญิงไทยจะซื้อชุดชั้นในใหม่คนละ 5 - 12 ตัว จึงคาดว่า น่าจะมีการทิ้งชุดชั้นในเก่าที่เสื่อมสภาพคนละ 2 ตัวต่อปี ทางวาโก้จึงตั้งเป้าหมายในปี 66 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ของการก่อตั้งโครงการ จึงตั้งเป้ายอดรับบริจาค 120,000 ตัว ด้วยสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 66) รับบริจาคไปแล้ว 91,384 ตัว คิดเป็น 90 % ของเป้าหมายที่วางไว้ คาดว่าสิ้นปีนี้ยอดบริจาคจะได้เกินเป้าที่ตั้งไว้แน่นอน”

 

              นางนงลักษณ์ กล่าวว่า อยากเชิญทุกคน ที่กำลังจะทิ้งชุดชั้นในเก่า ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรักษ์โลกไปกับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ที่วาโก้จะได้รวบรวมชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้ที่บริจาคเข้ามา ไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ขยะชุมชน รวมถึงลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ต่อไป

  

 

              ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” มาจนถึงปัจจุบัน (31 มิ.ย. 66) วาโก้ได้มีส่วนช่วยกำจัดชุดชั้นในที่เสื่อมสภาพไปแล้ว จำนวน 812,048 ตัว คิดเป็นน้ำหนัก 81,205 กิโลกรัม ลดขยะชุมชนไปได้กว่า 81 ตัน ทดแทนการใช้พลังงานถ่านหินได้กว่า 528 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึงกว่า 43,986 ต้น

 

//..................