‘ประโยชน์’ ของการ ‘ออกกำลังกาย’ !!

‘ประโยชน์’ ของการ ‘ออกกำลังกาย’ !!

 

              เพราะความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี และสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นได้จากการ ‘ออกกำลังกาย’ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้กับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการออกกำลังกายประกอบไปด้วยคุณประโยชน์มากมายทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีอย่างยั่งยืน

 

              นพ.วีรยุทธ ตะโนรี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฎิบัติทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช ได้หยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายมาอธิบายไว้ครบทุกมุมมอง เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกายที่ส่งผลบวกต่อร่างกายและจิตใจ อีกทั้งการออกกำลังกายยังเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ถ้าได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

 


นพ.วีรยุทธ ตะโนรี 

 

              เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้กิจวัตรประจำวันหรือการทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่น้อยลง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เพราะการออกกำลังกายช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้น ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

 

              ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 

              -การออกกำลังกายช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้น จะเกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก ทำให้การคิดหรือการรับรู้ดีขึ้นสำหรับเด็กอายุ 6 - 13 ปี และลดความรู้สึกวิตกกังวลในผู้ใหญ่ การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยให้ทักษะการคิด การเรียนรู้ และการตัดสินใจดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับได้ดี

 

              -ควบคุมน้ำหนัก การรับประทานอาหาร และกิจวัตรการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนัก ควรออกกำลังกายให้ถึง 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 30 นาทีต่อวัน ระยะเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ และควรควบคุมอาหารร่วมด้วย

 

 

 

              -โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ นอกจากนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถลดความดันโลหิต และเพิ่มระดับไขมันชนิดดีได้

 

              -เบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มอาการเมตาบอลิซึม การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 และกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมได้ กลุ่มอาการเมตาบอลิซึม คือ มีรอบเอวมากเกินไป ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันชนิดดีต่ำ ไตรกลีเซอไรด์สูง หรือน้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น

 

 

 

              -มะเร็งบางชนิด การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทั่วไปหลายชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งไต มะเร็งปอด  เป็นต้น

 

              -เสริมสร้างกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายจะช่วยรักษากระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และช่วยให้มีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ เพราะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกล้ม เช่น กระดูกสะโพกหัก โดยพบว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายมักจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้กระดูกสะโพกหักมากกว่าคนที่ออกกำลังกาย

 

              หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02 483 9999 I https://navavej.com/

 

//..................