‘ครอบครัว’ สุขสันต์ ‘สังคม’ สุขใจ

‘ครอบครัว’ สุขสันต์ ‘สังคม’ สุขใจ

 

              “เดือนเมษายน” ของทุกปี เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคน

 

            นี่เพราะเดือนนี้ มี “เทศกาลสงกรานต์” ที่ถือว่า เป็น “วันขึ้นปีใหม่ไทย” และยังเป็น “เทศกาลวันหยุดยาว” ที่คนส่วนใหญ่จะหยุดงาน เพื่อเดินทาง “กลับบ้าน”

 

              ความจริงก็คือ หลาย ๆ คน ได้เดินทางจาก “ครอบครัว” เพื่อไปทำงาน

 

              และความจริงก็คือ เมื่อถึงช่วง “เดือนเมษายน” หลาย ๆ คนที่ว่านี้ ก็พร้อมที่จะเดินทางกลับมาหา “ครอบครัว”

 

              นี่เป็นช่วงเวลาของ “เทศกาลสงกรานต์” ที่ถือเป็น “เทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย”

 

              นี่เป็นช่วงเวลาของ “เทศกาลแห่งสายน้ำ” และ “เทศกาลแห่งความสุข”

 

            นี่เป็นช่วงเวลาของ “วันขึ้นปีใหม่” , “วันครอบครัว” และ “วันผู้สูงอายุ” ที่ “สมาชิกครอบครัว” ได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน ทั้ง พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และ มิตรสหาย

 

 

 

              นี่เป็น “เทศกาลแห่งความสุข”

 

              “ครอบครัว” เป็น “สถาบันขั้นมูลฐาน” ที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด แต่สำคัญที่สุด

 

              เมื่อ “ครอบครัว” แข็งแรง “สังคม” ก็แข็งแรง และแน่นอนถ้า “ครอบครัว” อ่อนแอ “สังคม” ก็อ่อนแอลงเช่นกัน

 

              จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องช่วยกันปลูกสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติม ให้ “ครอบครัว” เข้มแข็งและมั่นคง

 

              ทั้งหมดนี้ ทำได้โดย

 

              -ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทรต่อกัน

              -หันหน้าเข้าหากัน เปิดใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

              -ช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน

              -มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีเวลาให้กันและกัน

              -รู้จักอดทน อดกลั้น ให้อภัยซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

 

              ทั้งหมดนี้ อาจทำได้ง่าย ๆ โดยใช้หลัก “5 อ.” เป็นหลักการในการปฏิบัติชีวิตประจำวัน สำหรับ “ครอบครัว”

 

              1. อ. อภัย เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดพลาดไป ให้นึกถึงคำว่าอภัยเสมอ และไม่ควรนำเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาพูดซ้ำเติมกัน

 

              2. อ. เอื้อเฟื้อ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่าคิดว่า ไม่ใช่เรื่องของฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน หรือไม่ใช่ธุระของฉัน

 

              3. อ. อารมณ์ขัน ที่จะช่วยให้เรารู้จักละวาง ปล่อยวาง และผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้

 

              4. อ. อดทน อดกลั้น อดออม เพื่ออดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ , อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือกิเลสที่มากระตุ้นให้ลุ่มหลง และอดออมเงินทองที่หามาได้ เพื่อแบ่งไว้ใช้เป็นสัดส่วน

 

              5. อ. อบอุ่น เมื่อเราปฏิบัติได้ 4 อ. ข้างต้นแล้ว อ.ที่ 5 คือ “อบอุ่น” ก็จะตามมาอย่างแน่นอน

 

              ความจริงก็คือ “ครอบครัว” คือ “รากฐาน” และ “ฐานราก” ของ “ชีวิต” และ “สังคม”

 

              เมื่อ “ครอบครัว” เข้มแข็ง “สังคม” ก็เข้มแข็ง และแน่นอนถ้า “ครอบครัว” อ่อนแอ “สังคม” ก็อ่อนแอลงเช่นกัน

 

              จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องช่วยกันปลูกสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติม ให้ “ครอบครัว” เข้มแข็งและมั่นคง

 

            เพราะถ้า “ครอบครัว” สุขสันต์ “สังคม” ก็ย่อมสุขใจแน่นอน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//......................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//......................