‘ดูแลจิตใจ’ และแก้ไข ‘ปัญหาการนอน’ ใน ‘ผู้สูงอายุ’

‘ดูแลจิตใจ’ และแก้ไข ‘ปัญหาการนอน’ ใน ‘ผู้สูงอายุ’

 
 

              ปัญหาสุขภาพจิต 3 อันดับแรกของผู้สูงอายุที่ติดเตียงในช่วงการระบาดของโควิด-19

              -การนอนไม่หลับ 26.4 %

              -วิตกกังวล 14.9 %

              -ซึมเศร้า 8.6 %

 

 

              3 อันดับแรก ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่ติดบ้านติดเตียง ในช่วงการระบาดของ โควิด-19

              -ปัญหาการนอน

              -ปัญหาวิตกกังวล

              -ปัญหาซึมเศร้า

 

 

              สาเหตุของการนอนไม่หลับ

              เกิดจากความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โรคทางกาย นอนกลางวันหรือดื่มชา กาแฟ หรือการเล่นมือถือ ออกกำลังกายก่อนนอน

 

 

              วิธีแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

              -เลี่ยงการนอนกลางวัน

              -เลี่ยงดื่มชา กาแฟ

              -ออกกำลังกายตอนกลางวัน

              -เข้านอนเป็นเวลาไม่รีบนอนหรือนอนดึกเกินไป

              -ผ่อนคลายความเครียดก่อนนอน เช่นนั่งสมาธิ ฟังเพลง สวดมนต์

              -จัดห้องนอนให้มืด เงียบ

 

 

              ถ้ารู้สึกกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หรือทุกข์ทรมาน

              มีอาการอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อมากกว่าสามเดือนขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์หรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทรปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

//.................

              CR : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

//.................