บทกวี : สักการะเทพบิดร : จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

บทกวี : สักการะเทพบิดร : จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

 

นานมาแล้วมารดาแห่งกำเนิดและบิดาแห่งความตายสมรสกัน

ให้กำเนิดบุตรหลานเป็นมนุษย์ทั่วพิภพ

เหล่าชายและหญิงต่างได้รับของขวัญมาจากพ่อและแม่

พวกเขาได้รับลมหายใจแรก และลมหายใจสุดท้าย

 

เหล่ามนุษย์ชายหญิงสืบทอดของประทานจากบิดามารดร

เพื่อจะมีชีวิต เพื่อจะหฤหรรษ์ และเพื่อจะจากไปตามแนวทางของพวกเขาในที่สุด

 

แต่แล้ววันหนึ่งมนุษย์กลับอุทธรณ์ขึ้นว่า

ดูกร บิดาแห่งความตาย

ในเมื่อท่านเป็นบิดาแห่งเราแล้ว

เหตุใดจึงต้องริบรอนลมหายใจไปเสียจากเราด้วย

 

บิดาแห่งความตายไม่ตอบ

เพียงแต่ยิ้ม

อยู่หลังคมเคียวของเขาเท่านั้น

 

แลมารดาแห่งชีวิตก็เอ่ยปลอบมนุษย์ว่า

ลูกน้อยแห่งข้าเอ๋ย

บุปผาชาติร่วงโรย หมู่สัตว์ก็แก่ล้ม

แล้วเหตุใดมนุษย์จึงจะหลีกหนีได้เล่า

การเกิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ความตายก็เช่นกัน

เมื่อสิ่งใด ๆ เป็นไปดังนั้น โลกจึงหมุนวนไปเป็นสมดุลที่แท้.

 

......................................................

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

 

 

 


Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

  

                วรรณกรรมออนไลน์