ภูมิต้านทานโรค ภูมิคุ้มกันใจ

ภูมิต้านทานโรค ภูมิคุ้มกันใจ

 

         ต้องยอมรับว่า “โควิด-19” ยังเป็น “ศัตรู” ที่ร้ายแรงต่อ “มนุษยชาติ” อย่างยิ่ง

 

         วันนี้ นอกเหนือจากการดูแลป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อแล้ว อีกหนทางหนึ่งที่อาจจะเป็น “ทางรอด” ของ “โลก” และ “เรา” ก็คือการรับ “วัคซีน”

 

         ณ เวลานี้ แม้จะมีหลากหลายชนิด แต่ก็ยังเป็นแบบฉุกเฉิน และยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตลอดไป

 

กระนั้น “วัคซีน” ก็ยังเป็น “คำตอบ” สำหรับการ “สร้างภูมิต้านทานโรค”

 

         เพื่อสร้างความแข็งแรงและแข็งแกร่ง ให้กับ “ร่างกาย” ในการรับมือกับ “โรคร้าย”

 

         ชัดเจนอย่างยิ่งว่า มีความจำเป็นต้องสร้าง “ภูมิต้านทานโรค” ให้กับ “ร่างกาย”

 

         และชัดเจนอย่างยิ่งว่า มีความจำเป็นต้องสร้าง “ภูมิคุ้มกันใจ” ให้กับ “จิตใจ”

 

         เพื่อให้ “ใจ” แข็งแรงและแข็งแกร่ง เต็มเปี่ยมไปด้วย “แรงใจ” ในการยืนหยัดต่อสู้ กับ “โรคร้าย” ที่คุมคามโจมตีทั้ง “ร่างกาย” และ “จิตใจ”

 

 

 

ณ เวลานี้ จำเป็นเหลือเกิน ที่ทั้ง “โลก” และ “เรา” ต้องหาวิธีรับมือกับ “ทุกข์” และหาหลักยึดเป็น “ที่พึ่งทางใจ”

 

         ณ เวลานี้ จำเป็นเหลือเกิน ที่จะต้องหา “วิธีปฏิบัติ” ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

 

         ซึ่งในทาง “พระพุทธศาสนา” ก็มี “หลักจิตวิทยา” ที่อาจถือเป็น “วัคซีนทางใจ”

 

1.ฝึกคิดให้ใจอยู่กับปัจจุบัน มี “สติ” อยู่กับปัจจุบัน

 

2.สร้าง “ภูมิคุ้มกันทางใจ” ฝึก “ความรู้สึกตัว” ในชีวิตประจำวัน ฝึกภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออก

 

3.ร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเองและต่อผู้อื่น

 

4.สอนให้เด็กและเยาวชน รู้จักการบริหารจัดการอารมณ์จิตใจ สอนให้เข้าใจธรรมชาติของโลก อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน

 

5.ตั้งคำถามกับตัวเองบ่อย ๆ ว่า จะเอาชนะความกลัวในใจได้อย่างไร ต้องสร้างภูมิคุ้มทางกาย และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

 

6.ฝึกการแบ่งปันให้ผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

 

7.ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท อย่าให้ความกลัวมาปิดกั้นสติสัมปชัญญะ รู้ทันความกลัว อย่าให้ครอบงำใจ สร้างความรังเกียจ ซ้ำเติมผู้อื่น

 

8.เรียนรู้ที่ช่วยตัวเองให้มากขึ้นเมื่อมีปัญหา ด้วยการฝึกสติ สร้างสุขนิสัยใหม่ให้กับตัวเอง รักษากติกาทางสังคม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมร่วมกัน ไม่เอาตัวรอดเฉพาะตัว

 

9.ปรับวิธีคิดบวกต่อคนอื่น ระมัดระวังตัว ดูแลตนเอง ป้องกันตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่น

 

และ 10.แสวงหา “หลักธรรม” เพื่อเป็น “ที่พึ่งทางใจ” มากขึ้น

 

เวลานี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้าง “ภูมิต้านทานโรค” ให้กับ “ร่างกาย”

 

         เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้าง “ภูมิคุ้มกันใจ” ให้กับ “จิตใจ”

 

         เพื่อให้ “โลก” และ “เรา” แข็งแกร่งทั้ง “กาย” และ “ใจ” ได้อย่างแท้จริง...

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................