ประกาศแล้ว !! Longlist ‘เรื่องสั้น - บทกวี’ รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 67

ประกาศแล้ว !! Longlist ‘เรื่องสั้น - บทกวี’ รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 67

 

              ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2567 เรื่อง ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2567

 

 


 

//....................

              CR : รางวัลพานแว่นฟ้า

//....................