อบอุ่น...มอบรางวัล “ศรีบูรพา-รพีพร” ใน “วันนักเขียน” 2567

“กองทุนศรีบูรพา” ร่วมกับ สมาคมนักเขียนฯ จัดพิธีมอบ “รางวัลศรีบูรพา” แก่ “รุ่งมณี  เมฆโสภณ” และ “รางวัลรพีพร” แก่ “ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู)” ในงาน “วันนักเขียน” 2567

 

          นางชมัยภร บางคมบาง ประธานกองทุนศรีบูรพา เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลศรีบูรพา” แก่ “รุ่งมณี  เมฆโสภณ” และ “รางวัลรพีพร” แก่ “ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู)” ในงาน “วันนักเขียน” 2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา อาทิ นรีภพ สวัสดิรักษ์ จิระโพธิรัตน์ (นายกสมาคมนักเขียนฯ), เจน สงสมพันธุ์, ปรีดา ข้าวบ่อ, สมปอง ดวงไสว, พินิจ นิลรัตน์, ชเล วุทธานันท์, แสงทิวา นราพิชญ์ และคณะกรรมการสมาคมนักเขียนฯ พร้อมด้วยเหล่าญาติมิตรน้ำหมึก ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

 

 คำประกาศเชิดชูเกียรติ นักเขียนรางวัลรพีพร ประจำปี 2567 
แด่ นายประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู) 
กวี นักเขียน ผู้อุทิศตนเพื่องานฉันทลักษณ์ไทย 
5 พฤษภาคม 2567

 

 

คำประกาศเชิดชูเกียรติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2567
แด่ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
นักหนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
และนักเขียนผู้มีวิริยะมุ่งมั่นเพื่อสังคม
5 พฤษภาคม 2567

 

 

ประมวลภาพความประทับใจ (คลิก)