ชวนร่วมงานอ่านบทกวี “ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อสุนทรีย์ในชีวิต การอ่านบทกวี “ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน” 2 ก.ย. 66 นี้ ที่ห้องสมุดมารวย (MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ลงทะเบียนล่วงหน้า รับสูจิบัตรที่ระลึกฟรี! 

 

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องสมุดมารวย และเรื่องเล่าชุด “ทรัพย์สยาม” โดย INVESTORY ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อสุนทรีย์ในชีวิต การอ่านบทกวี “ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน” โดย กวีร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ และกวีกิตติมศักดิ์ อาทิ รศ.ลภา บุนนาค จินตนเสรี  รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล  ดร.สันติ กีระนันทน์  ร่วมด้วย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์  อดุล จันทรศักดิ์  ชมัยภร แสงกระจ่าง  ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  พินิจ นิลรัตน์  โชคชัย บัณฑิตกานต์ ลิ่มสถาพร  นายทิวา  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ  ธารา ศรีอนรักษ์  นทรี ศศิวิมล  อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  วิศิษฐ์ ปรียานนท์  อัศวุธ อุปติ  ดนตรีประกอบโดย  สุริยัน สุดศรีวงศ์   และพิธีกร บูรพา-ญาดา อารัมภีร

 

          กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ณ ห้องสมุดมารวย ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออกประตู 3)

 

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://www.set.or.th/th/about/event-calendar/event/eventdetails?id=85908 (สมัครสมาชิก SET Member ฟรี! ก่อนลงทะเบียน)

 

          พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับสูจิบัตรที่ระลึก

 

 

 

 

//.................