#สวนป๋วย ชวนแข่งขันนำเสนอ ทำ ‘เครื่องมือ – อุปกรณ์ลดโลกร้อน’

#สวนป๋วย ชวนแข่งขันนำเสนอ ทำ ‘เครื่องมือ – อุปกรณ์ลดโลกร้อน’

 

              โครงการ “Climate Action Hackathon : Small is Beautiful” ชวนแข่งขันนำเสนอ #โครงการทำเครื่องมือ หรือ #อุปกรณ์ลดโลกร้อน และ #แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เชิญชวน นร. นศ. และ ปชช. เข้าร่วมโครงการ “Climate Action Hackathon : Small is Beautiful” แข่งขันนำเสนอ #โครงการทำเครื่องมือ หรือ #อุปกรณ์ลดโลกร้อน และ #แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

              “Climate Action #Hackathon

              @SDG Lab #สวนป๋วย

 

              แข่งขันนำเสนอ #โครงการทำเครื่องมือ หรือ #อุปกรณ์ลดโลกร้อน และ #แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

              สำหรับนักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนทั่วไป

 

              ทำคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้ เน้นคอนเซ็ปท์ #ทำน้อยได้มาก เครื่องมือขนาดเล็ก ใช้งบน้อย ทรัพยากรน้อย แต่ได้ผลมาก ในการแก้ไขปัญหาครับ

 

              โปรเจ็คท์ที่ได้รับคัดเลือกจะได้งบประมาณให้ลงมือทำ #ต้นแบบ ในวงเงิน 100,000 บาท พร้อมกับใช้สถานที่ และอุปกรณ์ของ #SDGLab ของสวนป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นโค้ชให้จนทำสำเร็จ

 

              สมัครได้ที่ลิงก์นี้ครับ (คลิกที่ LINK)

              https://forms.gle/Ka767Ro18KspBofF6

 

              แล้วพบกันวันนำเสนอแนวคิดโปรเจ็คท์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ :)”

 

 

 

              โครงการ Climate Action Hackathon “Small is Beautiful”

              จัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ร่วมกับ AIS และ Environman

 

              การจัดประกวดการทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำโครงการต้นแบบ และได้ใช้สถานที่ที่ SDG Lab อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

 

              ระยะเวลาดำเนินการ :

             

              1. รอบคัดกรอง : รับสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ แนบเอกสารแนวคิดเบื้องต้นของโครงการ 1 หน้า A4)

              วันที่ 13 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์  2566

              *ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

              2. รอบ Pitching Day : นำเสนอแนวคิดโครงการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกไม่เกิน 3 โครงการ (เสนอไฟล์ Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ เวลาการนำเสนอ รวมถาม-ตอบ ไม่เกิน 15 นาทีต่อโครงการ)

              วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

 

              3. Coaching กับเมนเทอร์สุดพิเศษ : Workshop พัฒนาแนวคิดของโครงการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

              วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

 

              4. รอบ Final Present ตัดสินรางวัลสุดยอด Prototype “Small is Beautuful”

              วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

 

              *กิจกรรมทั้งหมด จัดขึ้นที่ SDG Lab อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

              หลักเกณฑ์การคัดเลือก

              Climage Action Hackathon เป็นโครงการที่มุ่งเน้น “การลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง” โดยมีเป้าหมายโครงการคือ การสร้างเครื่องมือต้นแบบ หรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ที่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ภายใต้หลัก ทำน้อยได้มาก (คือใช้งบประมาณน้อย แต่ได้ผลมาก) เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจจะเป็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน (ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน) หรือการดึงก๊าซเรือนกระจกกลับมาจากบรรยากาศ เป็นต้น

 

              รอบคัดกรอง : คัดเลือกไม่เกิน 30 โครงการ ที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ และตรงตามเป้าหมายโครงการ Climate Action Hackathon

 

              รอบ Pitching : คัดเลือกไม่เกิน 3 โครงการ ที่ผู้นำเสนอโครงการแสดงถึงความเข้าใจปัญหา Climate Change และแสดงความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะแก้ไขปัญหาด้งกล่าว และแนวคิดของเครื่องมือต้นแบบที่เสนอ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นได้สำเร็จภายใต้งบประมาณและระยะเวลาของโครงการ

 

              รอบ Final : คัดเลือก 1 โครงการ ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการพัฒนาการของชิ้นงานต้นแบบ และผลลัพธ์ของโครงการที่ช่วยแก้ปัญหา Climage Change ได้จริง

 

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            Page Facebook: สวนป๋วย PUEY Park for the People

            หมายเลขโทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 4888

 

//......................

              CR : Prinya Thaewanarumitkul

//......................