บทกวี : ...อย่าแค่บอกรักแม่... : นายทิวา

บทกวี : ...อย่าแค่บอกรักแม่... : นายทิวา

 

...อย่าแค่บอกรักแม่...

 

๏ อย่าแค่บอกรักแม่จะได้ไหม

ถ้าหัวใจไม่ซึ้งไม่รู้สึก

ถ้ายังไม่ใคร่ครวญหวนสำนึก

ถ้ายังไม่ลงลึกกับหัวใจ

 

๏ แค่บอกรักจากปากแค่ลมปาก

แค่คำพูดฝากสายลมให้

แค่ถ้อยคำหนึ่งซึ่งผ่านไป

แค่อีกวันใช้ไล่อีกวัน

 

๏ ถ้าจะบอกรักแม่อย่าแค่ปาก

อย่าแค่คำฝากมีให้ฝัน

อย่าให้แม่แค่เพ้อรำพึงรำพัน

อย่าให้แค่สำคัญแค่วันนี้

 

๏ ถ้าจะบอกรักแม่ต้องรู้สึก

จากข้างในลึกลึกทุกถิ่นที่

จากหัวใจด้วยใจทั้งหมดที่มี

จากพฤติกรรมชี้ด้วยพฤติกรรม

 

๏ ถ้าจะบอกรักแม่ต้องแน่ใจ

ว่าทั้งหมดที่ให้ไม่ยีย่ำ

ว่าทั้งหมดจากใจที่ได้กระทำ

ว่าทั้งหมดตอกย้ำว่ารักแท้

 

๏ อย่าแค่บอกรักแม่จะได้ไหม

อย่าให้แค่ผ่านไปในวันแม่

อย่าแค่บอกถ้าใจไม่ดูแล

อย่าแค่บอกอย่าแค่, แต่ไม่ได้ทำ !.

 

.........................................

นายทิวา

 

 

//......................

               "วรรณกรรมออนไลน์"

//......................