“โลกร้อน” เย็นได้ด้วยเราทุกคน !!

“โลกร้อน” เย็นได้ด้วยเราทุกคน !!

 

              ภาวะ “โลกร้อน” วันนี้ ต้องยอมรับจริง ๆ ว่า เกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่ง จะสามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

 

             นี่เพราะ “สถานการณ์โลกร้อน” วันนี้ หนักหนาสาหัส ถึงขั้น “หายนะ”

 

              โดยเฉพาะถ้าเราทุกคนยังเลือกที่จะเมินเฉย และยังไม่คิดที่จะ “เริ่มต้น” ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อหยุดยั้ง “วิกฤติโลก” ที่จะสร้าง “วิกฤติเรา” จน “มนุษยชาติ” อาจล่มสลายได้ในที่สุด

 

              รายงานล่าสุด เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2021 : ข้อมูลพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม” ของ “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ “ไอพีซีซี” (IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change) ของ “องค์การสหประชาชาติ” หรือ “ยูเอ็น” มีคำตอบชัดเจน

 

              โดยเฉพาะการระบุถึง “วิธีการ” อย่างเป็น “รูปธรรม”

 

              เพื่อให้ “โลก” ใบนี้ ยัง “สามารถอยู่อาศัยได้” ใน “อนาคต” อย่างยั่งยืน

 

 

              วันนี้ “โลก” จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องร่วมกัน “จำกัด” การปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” และลดการปล่อย “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

 

              วันนี้ “โลก” จำเป็นต้องหา “พลังงานทดแทน” เพื่อลดการใช้พลังงานจาก “ฟอสซิล”

 

              และ “เรา” ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ “พลังงานสะอาด” เพื่อลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” ให้เป็น “ศูนย์” หรือ “เน็ตซีโร่”

 

              รวมถึงการลด “ความต้องการพลังงาน” จากฝั่ง “ผู้บริโภค” เช่น การกินอาหารจากพืชเป็นหลัก , การใช้รถยนต์ไฟฟ้า , การคมนาคมโดยไม่ใช้รถยนต์ , การสื่อสารทางไกล , การสร้างอาคารที่ทนต่อสภาพอากาศ และ ฯลฯ

 

              นี่ยังไม่รวมถึงการดูดซับ “คาร์บอนไดออกไซด์” ออกจาก “ชั้นบรรยากาศ”

 

              ไม่ว่าจะเป็นการ “ปลูกป่า” หรือการใช้เครื่องมือทางเคมี ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ

 

              “ไอพีซีซี” ระบุว่า การจะหยุด “อุณหภูมิโลก” ไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศา ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องลงทุนใน “อุตสาหกรรมไฟฟ้า” สูงถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

              หรือราว 76 ล้านล้านบาทต่อปี ระหว่างปี 2023 – 2052

 

              แต่หากเป้าหมายอยู่ที่ 2 องศา งบประมาณจะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 56.9 ล้านล้านบาทต่อปี

 

              ขณะที่ตัวเลขจริงของงบประมาณที่ “โลก” ลงทุนกับ “พลังงานสะอาด” ในปี 2021 ที่ผ่านมา

 

              มีตัวเลขอยู่ที่แค่ 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเอง

 

              นี่จึงไม่ใช่ “ภารกิจ” ในการ “ปฏิบัติการ” ของใครคนใดคนหนึ่งโดยลำพัง

 

              หากแต่นี่เป็น “ภารกิจ” ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ทุกประเทศ ทั่วทั้งโลก ต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อร่วมกัน “ปฏิบัติการ” จึงจะอาจเห็นผลได้

 

              “โลก” ร้อนขึ้นทุกขณะ เพราะ “เรา”

 

              และก็มีเพียง “เรา” เท่านั้น ที่จะสามารถ “ร่วมกัน” เพื่อ “ลดความร้อน” ให้กับ “โลก” ได้

 

              เพื่อให้ “โลก” ใบนี้ ยัง “สามารถอยู่อาศัยได้” ใน “อนาคต” อย่างยั่งยืนจริง ๆ...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................