‘Earth Day & Everyday’ 4 ฮีโร่ธรรมชาติ ‘กอบกู้โลก’

‘Earth Day & Everyday’ 4 ฮีโร่ธรรมชาติ ‘กอบกู้โลก’

 

              “ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” ระบุ‘Earth Day & Everyday’ เผย “Fantastic Four” 4 ฮีโร่ธรรมชาติ “หญ้าทะเล - ป่าชายเลน - ปะการัง – ป่า” กอบกู้โลก

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “วันคุ้มครองโลก” (EARTH DAY) ตรงกับวันที่ 22 เม.ย.ของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่ง “ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว “Thon Thamrongnawasawat” ระบุถึง “4 ฮีโร่ธรรมชาติ” ที่ช่วยกอบกู้โลก โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

              “วันนี้คือวัน EARTH DAY เป็นวันของโลก

 

              จึงนำภาพ Fantastic Four เหล่าฮีโร่ของโลกมามอบให้ เพื่อนธรณ์

 

              มนุษย์มักเข้าข้างตัวเอง เมื่อเราคิดถึง ผู้กอบกู้โลก ต้องเป็นมนุษย์ด้วยกัน

 

              แต่แท้จริงนั้น เหล่าฮีโร่ คือ ระบบนิเวศ ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่มีอะไร

 

              มหันตภัยของพวกเรา คือ ก๊าซเรือนกระจก ที่เราปล่อยขึ้นไปเอง

 

              สิ่งที่เห็นในภาพ คือระบบนิเวศทั้งสี่

 

              หญ้าทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง และป่าบก

 

              สี่สุดยอดแห่งการดูดซับ/กักเก็บคาร์บอน

 

              สี่สุดยอดแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

 

              ไม่มีพื้นที่แห่งไหนในโลกหล้า มีความสามารถสูงส่งไปกว่าพื้นที่ในภาพที่ เพื่อนธรณ์ เห็น

 

              เคราะห์ดีมหาศาล ที่ภาพนี้อยู่ในเมืองไทย

 

              เคคาะห์ดีอย่างยิ่ง ที่เรายังมีเหลือ

 

              ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา ผมเห็นการพัฒนาที่เอาความสุขของมนุษย์เป็นที่ตั้ง ด้วยการทำลาย

 

              สุดท้าย ทำลายไม่เคยให้ความสุข

 

              รักเท่านั้นที่ให้ความสุข

 

              รักในโลก ในระบบนิเวศ ในสิ่งแวดล้อม

 

              รักและรักษา ‘สี่สุดยอด’

 

              เพราะมีเพียง ฮีโร่สีเขียว ยอดมนุษย์สีฟ้า เท่านั้น ที่เป็นความหวังของเราได้

 

              Earth Day & Everyday

 

              มอบ 'รัก' ให้ 'โลก' ครับ”

 

//..................

              CR : Thon Thamrongnawasawat

//..................