WISDOM OF LOVE ‘ความรัก’ รักษ์เรา

WISDOM OF LOVE ‘ความรัก รักษ์เรา

 

“ความรัก” เยียวยาทุกสิ่ง !!!

 

ประโยคข้างต้นนี้ ถูกพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับสารพัดปัญหา ที่รุมเร้าเข้ามาเพื่อทดสอบและท้าทายเรา

 

และไม่เว้นแม้แต่ปัญหาของ “ความรัก”

 

ทุก ๆ ครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเวียนมาบรรจบครบรอบ สิ่งที่เรานึกถึงก็คือ “วันแห่งความรัก”

 

 

 

“ความรัก” และ “วันแห่งความรัก” ใน “เดือนแห่งความรัก”

 

ที่มาพร้อมกับความสมหวัง , ความผิดหวัง , ดีใจ , เสียใจ , สุขใจ และทุกข์ใจ

 

ทั้งหมดนี้หมุนเวียนมาถึง และหมุนเวียนจากไป

 

บ้างเป็น “สุขนาฏกรรม” และบ้างก็เป็น “โศกนาฏกรรม”

 

แต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็น “ความรัก” และไม่ว่าผลของ “ความรัก” จะเป็นเช่นใด “ความรัก” ก็จะ “เยียวยาทุกสิ่ง”

 

“ความรัก” งดงามเสมอ โดยเฉพาะกับ “ผู้ที่รู้ค่ารัก”

 

“ความรัก” งดงามเสมอ โดยเฉพาะถ้าเราตั้งสติใคร่ครวญ ทบทวน และสรุปบทเรียน

 

“ความรัก” นำมาซึ่ง “ความรัก” และ “ความเข้าใจ” ตลอดจนการ “ให้อภัย” ด้วย “ความรัก” ในท้ายที่สุด เพื่อการปล่อยวาง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ที่เรานึกถึงไม่ได้มีแค่ “วันแห่งความรัก”

 

เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ยังมี “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ได้ชื่อว่า เป็น “วันแห่งความรัก” เช่นกัน

 

“วันมาฆบูชา” มีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธองค์ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน

 

พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา

 

และในวันนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ที่มีเนื้อหาโดยสรุปคือ

 

“ทำความดี – ละเว้นความชั่ว – ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

 

นี่เป็น “คำสอน” ที่เป็นไปเพื่อป้องกัน และเป็นแนวทางในแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นจากปัญหา อันสะท้อนถึงความปรารถนาของพระพุทธองค์ ที่มุ่งหมายให้ “มนุษยชาติ” ได้ “พ้นทุกข์”

 

นี่คือ “ความรักที่แท้จริง”

 

เป็น “ความรัก” อันบริสุทธิ์ ที่มีต่อ “มนุษยชาติ” เพื่อที่จะ “เยียวยาทุกสิ่ง”

 

“ความรัก” งดงามเสมอ โดยเฉพาะกับ “ผู้ที่รู้ค่ารัก”

 

“ความรัก” งดงามเสมอ โดยเฉพาะถ้าเราตั้งสติใคร่ครวญ ทบทวน และสรุปบทเรียน

 

“ความรัก” นำมาซึ่ง “ความรัก” และ “ความเข้าใจ” ตลอดจนการ “ให้อภัย” ด้วย “ความรัก” ในท้ายที่สุด เพื่อการปล่อยวาง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

ให้ “ความรัก” เยียวยาเราทั้งหลาย อีกครั้งและอีกครั้งเทอญ !!!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//.....................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.....................