บทกวี : อ่าน-เขียน-เรียน-รู้ : นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

 

บทกวี : อ่าน-เขียน-เรียน-รู้ : นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

 

อ่านและเขียนเวียนวนบนวิกฤต

ค้นแง่งามนามชีวิตปริศนา

บางสัมผัสไม่แจ่มชัดนัยน์ดวงตา

หากทว่าแจ่มจ้าในดวงใจ

      

เป็น อยู่ คือ ถือครองตระกองสุข

วันเวลาที่ลามรุกที่ทุกข์ไล่

บ่มถนอมพร้อมมวลสวนภายใน

ปลูกดอกไม้สักช่อรอกาละ

      

เติบโตอย่างเรียบง่ายจึงตายยาก

ดินแห้งผากฝากฝนท้นขณะ

อดเพื่ออิ่มยิ้มรับกับภาวะ

ฤดูกาลจะผ่านผละฤดูกาล

      

ราวกับโลกทดสอบระบอบมนุษย์

ว่าหัวใจใดพิสุทธิ์จุดบรรสาน

ทบทวนเศษเสี้ยวหนึ่งถึงวันวาน

อยู่กับด้านหวานหอมหรือยอมแพ้

      

แล้วสร้างสิ่งแร้นแค้นแสนหน่วงเหน็บ

สร้างบาดแผลรอยเจ็บให้เก็บแก้

สร้างเชื้อร้ายปั่นป่วนจนปรวนแปร

สร้างสมความอ่อนแอเผยแง่งาม

      

ได้แลเห็น ได้เป็นอยู่ ได้รู้ค่า

ได้เกิดก่อต่อนัยน์ตาหาคำถาม

ในดวงใจได้เฉลยเอ่ยนิยาม

ในรูปนามความเป็นเราเฝ้าจำนรรจ์

      

เมื่อดอกไม้ภายในใสหมดจด

สวนที่ร้างทางที่หดปรากฏฝัน

ทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์ก็เท่าทัน

สุขสว่างกระจ่างพลันบันดาลดล

      

ทั้งหมด การปลดเปลื้องเรื่องขุ่นข้อง

โลกทั้งผองของทั้งมวลล้วนเหตุผล

สร้างวิกฤตให้ชีวิตคิดเสาะค้น

ยอมจำนนหรือด้นดั้นนั่นเรารู้

      

จึงอ่านเขียนเวียนวนบนความว่าง

ที่เคยแคบพลันเปิดกว้างย่างเข้าสู่

หนาว ร้อน แล้ง แรงคำรนฝนพร่างพรู

รวมเป็นหนึ่งซึ่งอณูฤดูกาล

      

ก็เพราะอยู่อย่างเรียบง่ายจึงตายยาก

เพียงเรือนกายฝังฝากรากแก่นสาร

เพียงเรือนใจยังรกเรื้อด้วยเหงื่องาน

สมดุลจึงจุนจานผ่านชีวิต.

 

..........................................

นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

  

                “บางกอกไลฟ์นิวส์” เปิดรับ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

                วรรณกรรมออนไลน์