คำต่อคำจากกรรมการ “สารคดี” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

เปิดคำนิยมรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประเภท สารคดี ทั้ง 6 เล่ม “ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล”, “ให้โลกทั้งหลายเขาลือ  : "เสด็จเตี่ย" กรมหลวงชุมพรฯ”, “ทักษะความสุข”, “จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี”, “โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก” และ “ERASMUS GENERATION”

 

“ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล”
โดย “สุกัญญา หาญตระกูล”
สำนักพิมพ์สารคดี

 

          ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล  เป็นงานเขียนประวัติชีวิตของบุพการีที่หนักแน่นด้วยข้อมูล จากการลงพื้นที่ สัมภาษณ์บุคคล และค้นคว้าเอกสาร มานำเสนออย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เนื้อหามีคุณค่า ให้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าและการค้นคว้าหลักฐานอ้างอิงเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ชุมชน ท้องถิ่น ชาติพันธุ์

          สารคดีชีวประวัติของสามัญชนที่ละเอียดและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนัก แม้เป็นเรื่องราวของครอบครัวเชื้อสายจีนในดินแดนสยามช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ที่อยู่ในอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดไกลโพ้น ทว่ากลับสัมพันธ์กับโครงสร้างการเมืองการปกครองในยุคสมัยต่าง ๆ ฉายภาพให้เห็นการเริ่มต้น ความรุ่งเรือง กระทั่งถึงความร่วงโรยของธุรกิจโรงสี โดยใช้ภาษาที่ลุ่มลึก แต่บอกเล่าให้เข้าใจง่าย ให้บรรยากาศชวนติดตาม ผู้อ่านจึงได้รับอรรถรสทางภาษาสำนวนและความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน

          คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล” ของ สุกัญญา หาญตระกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

“ให้โลกทั้งหลายเขาลือ  : "เสด็จเตี่ย" กรมหลวงชุมพรฯ”
โดย “ศรัณย์ ทองปาน”
สำนักพิมพ์สารคดี

 

          สารคดีประวัติชีวิตราชนิกุลเคยมีผู้เขียนไว้หลายโอกาส แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้สร้างงานสารคดีจากการสืบค้นจากเอกสารจำนวนมาก และนำมาเรียบเรียงได้อย่างน่าสนใจ และสามารถเสนอมุมมอง  ใหม่ ๆ ได้ แม้เจ้าของชีวประวัติ คือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จะได้รับความเคารพสักการะจากคนไทยเยี่ยงเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทว่าผู้เขียนมุ่งถวายคืนความเป็นมนุษย์ โดยนำเสนอข้อมูลรอบด้านในพระชนม์ชีพ ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และที่สำคัญคือได้ความเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงได้รับการนับถือประหนึ่งเทพศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการศึกษาข้อมูลหลักฐานเอกสารทางวิชาการ แต่นำเสนอด้วยลีลาที่มีเสน่ห์ ชวนติดตาม

          คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ให้โลกทั้งหลายเขาลือ  : "เสด็จเตี่ย" กรมหลวงชุมพรฯ” ของ ศรัณย์ ทองปาน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

“ทักษะความสุข”
โดย “นิ้วกลม”
สำนักพิมพ์คู้บ (KOOB)

 

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อโลกและสังคมรอบด้าน ที่จะสร้างสุขให้ผู้คนทั่วไปได้ไม่ยาก ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศ มาผสมผสานกับประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างกลมกลืน จึงมีคุณค่าในทางความคิด การดำเนินชีวิต ทัศนะในการมองโลกตามความเป็นจริง ทั้งที่เป็นและควรจะเป็น รวมถึงการดำรงตน ความรักความเมตตา ความกรุณา  ความสุขแท้จริงที่เกิดจากการให้ ความเสียสละ  ความพอเพียง ไม่เห็นแก่ตัว

          ลีลาการนำเสนออ้างอิงแนวคิดของนักคิดทั้งไทยและสากลมาอธิบายสนับสนุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยสำนวนความเรียงที่มีลีลาน่าอ่าน เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ประกอบตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนและบุคคลที่มีชื่อเสียง เขียนได้อย่างมีอรรถรส ภาษาสละสลวย อ่านสบาย และงานเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านได้อย่างดี

          คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ทักษะความสุข” ของ นิ้วกลม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

 

 

          “จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี” โดย “ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์” สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอแง่มุมในประวัติศาสตร์การทหารในยุคที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงมากนัก นั่นคือยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยฉายภาพการหยั่งเชิงและประลองกำลังกันระหว่างพม่าและไทย ในฐานะของกรุงอังวะและกรุงธนบุรี ทำให้เกิดสงครามระหว่างกันมากถึง 15 ครั้ง ผู้เขียนได้แยกแยะศึกที่ว่ามานี้ออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์การศึกนับตั้งแต่ครั้งแรกที่บางกุ้ง กระทั่งถึงครั้งสุดท้ายในศึก อะแซหวุ่นกี้ ด้วยหลักฐานที่หนักแน่นและฉายภาพลึกไปถึงการเมืองในระดับภูมิภาคด้วย

 

          “โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก” โดย “วีรพร นิติประภา” สำนักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์

          คำถามที่ว่า เราควรเลี้ยงลูกอย่างไร เป็นคำถามที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย หนังสือเล่มนี้เป็นคำแนะนำจากแม่คนหนึ่งถึงแม่และผู้ปกครองคนอื่น ๆ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องยอมรับว่า ห้วงเวลานี้คือห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านขนานใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ทุกสิ่งเปลี่ยนไป การเลี้ยงลูกก็เปลี่ยนไปด้วย ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตัวเองและของคนอื่น ๆ ที่ได้พบเห็นด้วยภาษาที่งดงามและมีมุมมองที่แปลกใหม่แต่ลุ่มลึก

 

          ERASMUS GENERATION” โดย “พชร สูงเด่น” สำนักพิมพ์แซลมอน 

          คนจำนวนมากเป็นนักเรียนทุนที่ได้เดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ก็เล่าถึงประสบการณ์เช่นนั้น แต่ทุนอีราสมุสแตกต่างจากทุนอื่น ตรงที่ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกเดินทางตระเวนไปได้ในหลายประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในหลายประเทศ หลากวัฒนธรรม ด้วยสำนวนภาษาเรียบง่ายแต่จูงใจ

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินประเภทสารคดี ได้แก่ นายวันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนสารคดี (ประธานคณะกรรมการตัดสิน) ศ.กีรติ  บุญเจือ ราชบัณฑิต นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์  บริษัทมติชนจำกัด (มหาชน) นายธีรภาพ  โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักเขียนสารคดี และนายโตมร ศุขปรีชา  บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารจีเอ็ม โดยมี นายสุพจน์  ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ  สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็น เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน และนางสาวพรพิมล พิพัฒน์มโนมัย Executive Secretary สำนักเลขานุการบริษัท  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง 

 

          คำต่อคำจากกรรมการ "กวีนิพนธ์" เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

 

          คำต่อคำจากกรรมการ "นวนิยาย" เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

 

          คำต่อคำจากกรรมการ "เรื่องสั้น" เซเว่นบุ๊คอวอร์ด