คำต่อคำจากกรรมการ “เรื่องสั้น” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

เปิดคำนิยมรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประเภท “เรื่องสั้น” ทั้ง 3 เล่ม “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” , “สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง” และ “บินไปเหนือสะพานข้ามดาว”

  

 

 

 


“คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ”
โดย “จเด็จ กำจรเดช

ผจญภัยสำนักพิมพ์

 

          “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร สิงสาราสัตว์ และการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย กับชีวิตที่ถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่รุกล้ำตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยตั้งต้นด้วยเรื่องเล็ก ๆ แต่เกี่ยวพันหรือยึดโยงไปสู่เรื่องใหญ่ หรือเรื่องหลักของประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลก  บางครั้งแสดงความรู้ด้านตำนาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม  ฯลฯ มากจนอาจกล่าวได้ว่า แหวกขนบของเรื่องสั้น

          ผู้เขียนมีวิธีการนำเสนอเรื่องเล่าที่แปลกใหม่แตกต่าง  ทำให้ซับซ้อนขึ้นด้วยวิธีเล่าสลับไปสลับมาทั้งย้อนไปในอดีตและก้าวไปในอนาคต และไม่ใช่ครั้งเดียวในแทบทุกเรื่อง  รวมทั้งการเล่นกับโลกภายในที่เต็มไปด้วยจินตนาการจนแยกไม่ออกจากโลกภายนอก  และอาศัยความเหลื่อมกันของสองโลกนี้เป็นตัวทำให้เกิดความคลุมเครือได้อย่างงดงามและกระแทกใจ เป็นเรื่องสั้นที่มีความเป็นสมัยใหม่  มีเสน่ห์ สมยุคสมสมัย

          คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ”  ของ จเด็จ กำจรเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

 

 “สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง”
โดย “ตินกานต์”
สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

 

           “สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่อง ของ ตินกานต์ มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มุ่งสะท้อนถึงความสิ้นสลายของมนุษย์ในหลากหลายสถานะ หลากหลายรสอารมณ์  ผ่านภาพชีวิตความสัมพันธ์ของคนธรรมดา ๆ ที่ต่างเพศต่างวัยและต่างอาชีพในสังคม โดยเฉพาะในครอบครัวซึ่งมีบาดแผลให้เจ็บปวดรวดร้าวจากนานาปัจจัย อาทิ ปัญหาชีวิตคู่และการพยายามฟื้นฟู เรื่องเด็กกำพร้าที่ความทุกข์วัยเด็กส่งผลถึงชีวิตปัจจุบัน เรื่องคนชราผู้อยู่โดดเดี่ยว หรือเรื่องชนชั้นกลางผู้ทำงานหนักเพื่อสู้กับชะตากรรม

          ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การถ่ายทอดเรื่องราวอย่างประณีต ละเอียดลออในทุกด้าน มีแนวคิดสำคัญของเล่มเป็นเรื่องจิตวิทยาที่ลุ่มลึก แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า กว่าจะเป็นคนมีคุณภาพและมีความสุขได้นั้น ต้องใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ ทั้งหมดเสนอผ่านภาษาที่ลื่นไหลงดงาม      สื่อภาพ แสง สี เสียง และอารมณ์ความรู้สึกตัวละครได้ชัดเจน มีชีวิตชีวาและสมจริง  ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตแก่คนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

          คณะกรรมการตัดสินจึงมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง” ของ  ตินกานต์ สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

 

 “บินไปเหนือสะพานข้ามดาว”
โดย“ประชาคม ลุนาชัย”
สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค

 

           “บินไปเหนือสะพานข้ามดาว” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 12 เรื่อง ของ ประชาคม ลุนาชัย  สะท้อนให้เห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์และภาพสังคมหลากหลาย นอกจากเรื่องที่มีกลิ่นอายแห่งท้องทะเลและชีวิตที่กร้านแดดฝนบนเรือประมงแล้ว  ผู้เขียนยังนำบอกเล่าเรื่องราวและคิดค้นแง่มุมเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่องให้ร่วมสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็นำเอาสัตว์ต่าง ๆ มาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นชีวิตผู้คนและด้านมืดที่้เกิดขึ้นในยุคนี้  ทั้งยังแสดงทัศนะที่มีต่อเหตุการณ์ทางการเมือง   ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  บางเรื่องได้ใช้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกมาต่อยอดความคิดเป็นเรื่องใหม่อีกด้วย ผู้เขียนมีความคิดที่ลุ่มลึกนำเสนอเรื่องราวด้วยกระบวนวิธีเรียบง่าย ผ่านภาษาประณีตงดงาม

          คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “บินไปเหนือสะพานข้ามดาว” ของ ประชาคม ลุนาชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินประเภทรวมเรื่องสั้น ได้แก่ นายนิรันศักดิ์  บุญจันทร์ นักเขียนและบรรณาธิการเว็บไซต์ The Paperless (ประธานคณะกรรมการตัดสิน) นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ นางชมัยภร  บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ รศ.ยุพร  แสงทักษิณ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางเพ็ญแข  คุณาเจริญ ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และนางนรีภพ สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย โดยมี นางภารดี พรขจรกิจกุล ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ เป็น เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

          คำต่อคำจากกรรมการ “กวีนิพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

 

          คำต่อคำจากกรรมการ "นวนิยาย" เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

 

          คำต่อคำจากกรรมการ "สารคดี" เซเว่นบุ๊คอวอร์ด