ชวนนักเรียนนักศึกษาส่งคลิปประกวด “สัญจรดี วิถีไทย” รางวัลกว่า 8 แสน

สวธ. จัดประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" หัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บ.       

          นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่าโครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ในหัวข้อ ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตระหนักถึงการนำวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาส่งเสริมและเผยแพร่ออกไปสู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีความตั้งใจที่จะให้โครงการนี้ช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้น และเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ถนัด ทั้งยังมีโอกาสพัฒนาให้เชี่ยวชาญไปสู่สายงานสายอาชีพที่ดีได้ในอนาคต โดยในปีที่แล้วโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากน้องๆ เยาวชน มีทีมที่สมัครเข้าร่วมมากถึง 103 ทีม และยังได้รับความร่วมมือจากสถานบันการศึกษาหลายแห่งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

 

 

          ทั้งนี้ในงานแถลงข่าวการจัดประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" หัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับเทคนิคการทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ โดย 3 กูรู ที่เชี่ยวชาญการทำภาพยนตร์และคลิปในโลกโซเชียล ได้แก่ “ดร.จิตติ เอื้อนรการกิจ” อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพและผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ “ภาณุศาสตร์ ธนะจินดาวงษ์” ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ “สิรภพ ระยามาศ” หรือ “ชงนม” Youtuber ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน และยังมี “ต้นน้ำ - เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย” รวมทั้ง “ทีมเด็กสร้างภาพ” เจ้าของผลงาน “แง้น แง้น” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จากโครงการ ฯ ในปีที่ 1 ร่วมเสวนามุมมองในการแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมแนะนำเทคนิคการทำคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

 

 

          สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งเป็น 2 ระดับและใช้หลักเกณฑ์ คือ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือทีม ทั้งนี้สมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน ผู้ส่งผลงานจะส่งได้เพียง 1 ผลงานต่อบุคคลหรือทีมเท่านั้น ความยาวคลิป 2- 3 นาที และไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

 

 

 

        การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก จำนวน 26 ทีมหรือคน และรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 26 ทีมหรือคน โดยแบ่งเป็นระดับละ 13 ทีมหรือคน และทีมหรือคนที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้กำกับภาพยนตร์ Youtuber และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดทำคลิปเผยแพร่ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ในหัวข้อ ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.twtvdo.com รวมทั้งติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/twtvdo หรือเว็บไซต์ www.culture.go.th, เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม