ระดมข้าว “ข้าวแสนกล่อง” ช่วยคนกักตัวหลายหมื่น ในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เครือข่าย Food For Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ เชิญชวนร่วมภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” เพื่อจัดส่งอาหารปรุงสุกวันละ 5,000 กล่อง รวม 30 วัน และถุงยังชีพ ให้ชาวชุมชนซึ่งกำลังเดือดร้อนทั่วกรุงเทพฯ จำนวนหลายหมื่นคนที่ต้องกักตัวสู้โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อและลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์

          นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการข้าวเพื่อหมอ (Food For Fighters) เปิดเผยว่า ภายหลังที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางรับบริจาคอาหาร วัตถุดิบ และสิ่งของเพื่อจัดทำกระจายถุงยังชีพสนับสนุน รพ.สนาม และช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยที่กักตัวนับหมื่นคน โดยเริ่มรับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นมา

 


 

         จนถึงขณะนี้มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า 3 หมื่นคน จากกว่า 20 ชุมชน เช่น ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนคลองเตยล็อค 123 ชุมชนริมคลองวัดสะพาน วัดคลองเตยนอก (สำหรับถวายพระ) ชุมชนพัฒนาเชื้อเพลิง ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนโมราวรรณ 1 ชุมชนคลองลัดภาชี ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนคลองส้มป่อย ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนสมหวัง ชุมชนริมคลองสามเสน รวมถึงโรงพยาบาลสนาม เช่น รพ.สนาม จุฬาฯ รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ ฯลฯ

 

 

 

          นางสาวพันชนะยังเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้พบว่ามีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ส่วนหนึ่งต้องกักตัวเนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนเป็นผู้ติดเชื้อ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ในแต่ละวันที่ “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” จึงมีทั้งการจัดส่งข้าวกล่องที่ได้รับบริจาคกระจายไปยังชุมชนต่างๆ การจัดส่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารทั้งพืชผักเนื้อสัตว์ไปยังครัวกลางของชุมชนที่สามารถร่วมกันปรุงอาหารเองได้ เพื่อจัดทำอาหารดูแลสมาชิกที่เดือดร้อน รวมถึงการจัดส่งอาหารปรุงสุกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย หลังจากสำรวจแล้วจึงพบว่าขณะนี้มีความต้องการอาหารกล่องในแต่ละวันนับหมื่นกล่อง จึงได้เร่งจัดทำภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” ขึ้นเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

 

 

 

 

          “ล่าสุดเราพบกว่าพี่น้องในชุมชนตลาดคลองเตยนับหมื่นคนที่นั่น กำลังเดือดร้อนหนัก ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้เพราะตลาดปิด และยังต้องเผชิญความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ดังนั้นข้าวกล่องวันละ 5 พันกล่องในภารกิจข้าวแสนกล่องจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ขอเชิญชวนมาช่วยกัน โดยสามารถจัดส่งได้ที่ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ จะเป็นข้าวกล่องที่ทำสำเร็จมาแล้วก็ได้ หรือหากเป็นเงินบริจาคจะนำไปจัดจ้างร้านอาหารในเครือข่ายข้าวเพื่อหมอที่กำลังเดือดร้อนเช่นกันเป็นผู้จัดทำข้าวกล่อง หรือหากเป็นวัตถุดิบก็จะนำส่งให้ครัวกลางของแต่ละชุมชนนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายสมาชิกในชุมชนต่อไป”

 

 

 

          ทั้งนี้ สามารถนำส่งข้าวกล่องและสิ่งของที่จำเป็นในถุงยังชีพได้ที่ “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ทุกวัน 9.00-17.00 น. (มื้อเที่ยงขอให้นำส่งก่อน 11.00 น มื้อเย็นขอให้นำส่งก่อน 15.00 น.) 

          สมทบทุนจัดทำข้าวกล่อง ราคากล่องละ 50 บาท บริจาคเงินผ่านมูลนิธิคุวานันท์ บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 729-2-33242-7 (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @silvervoyage) 

          ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพแบบเหมารายวัน (อาหาร 5,000 กล่อง) จะร่วมกันมาเป็นหมู่คณะ สมาคม ชมรม หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ หรือรายบุคคล รวมพลังได้ทุกรูปแบบ 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิศีล โทร. 096-991-6363 และคุณพันชนะ โทร. 092-645-5464

          ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์ข้าวเพื่อหมดได้ที่ Facebook : Chula Alumni, Food For Fighters และ The Sharpener