ช่วยด้วยช่วยได้! จิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 กับ กทม.

สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล, ให้คำปรึกษา, อาหาร, รับบริจาค, ประชาสัมพันธ์ และบริการทั่วไป ติดต่อได้ที่ 14 หน่วยงานของ กทม. 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ประกาศเปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  • จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล
  • จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669
  • จิตอาสาด้านบริการอาหาร
  • จิตอาสาด้านรับบริจาค
  • จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์
  • จิตอาสาด้านบริการทั่วไป 

 

 

          คุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19

          สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

          1. โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2220 8000 

          2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2 289 7000-4 

          3. โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 0123 

          4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575-81 

          5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 1307, 0 2543 1793, 0 2988 4100 

          6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 0 2421 2222, 0 2444 0163, 0 2444 0138 

          7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2326 9995, 0 2326 7711 

          8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0 2328 6901-19 

          9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0 2405 0901-4 

          10. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 0 2150 1300 

          11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0 2180 0201-3 

          12. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โทร. 0 2220 7570-4 

          13. สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ โทร. 0 2622 5173, 0 2220 7505 

          14. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแแพทย์ โทร. 0 2220 7561