“ไปรษณีย์ reBOX” เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์

ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยร่วมส่งกล่อง/ซอง ในแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX”เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ วันนี้ –31 ตุลาคม 2564 

           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเดินหน้าโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์โดยเริ่มรวบรวมกล่องพัสดุ และซองกระดาษทุกประเภท รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าใหม่ให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ ตั้งเป้าปริมาณกล่องพัสดุและซองกระดาษเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 75,000 กิโลกรัมผู้ที่สนใจสามารถไปให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

 

           นายกาหลง ทรัพย์สะอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า โครงการไปรษณีย์ reBOX ในปีที่แล้วได้รับผลตอบรับอย่างดีจากคนไทย โดยมีปริมาณกล่อง/ซอง เข้าร่วมโครงการกว่า 71,200 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้มอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 224 ชุด ซึ่งได้ส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

           เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วในปี2564โครงการ “ไปรษณีย์reBOX” จึงกลับมาอีกครั้ง ภายใต้ชื่อแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลซึ่งในปีนี้ไปรษณีย์ไทยและหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันผลักดันการสร้างมูลค่าจากกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงการแพทย์ เนื่องด้วยไปรษณีย์ไทยตระหนักความรุนแรงของโรค COVID-19 จึงมีแนวคิดนำกล่อง/ซองกระดาษที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการขนส่งรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษที่อยู่ในชีวิตประจำวัน มาเปลี่ยนเป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์โดยปี 2564ไปรษณีย์ไทยได้ตั้งเป้าหมายปริมาณกล่องพัสดุและซองกระดาษกลับเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 75,000 กิโลกรัม

 

 

           “จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน ส่งผลให้ขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะกล่องพัสดุ และซองกระดาษมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้กล่องพัสดุ และซองกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ และมีคุณค่าอีกครั้งโดยนำไปรีไซเคิลให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในทางการแพทย์ อาทิเตียงสนามในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่โรงพยาบาลยังมีความต้องการ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีเป้าหมายในการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาแวดล้อม การจัดการขยะจากอีคอมเมิร์ซซึ่งสามารถนำมาหมุนเวียน–นำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า” นายกาหลงกล่าว 

           ผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนี้ –31 ตุลาคม 2564 โดยสามารถนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษไปส่งได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันแวดล้อมไทย เป็นต้น