“ข้าวเพื่อหมอ” ปากช่อง - เปิดรับบริจาคฯ ช่วยผู้กักตัวโควิด-19

โครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters - ปากช่อง เปิดรับบริจาควัตถุดิบเพื่อจัดทำ “ข้าวกล่อง” ส่งบุคลากรทางการแพทย์ และสิ่งของเพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพ”  ช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19

           นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการเป็นจำนวนมาก ขณะนี้จึงได้จัดตั้ง  “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19”  ปากช่อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทีม “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters สาขาปากช่อง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง

 

 

           ศูนย์รับบริจาคฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรับบริจาคสิ่งของ นำไปจัดทำ “ถุงยังชีพ”  สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสามในอำเภอปากช่องและเพื่อนต่างอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา โดยสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์  ผ้าอ้อม วัตถุดิบอาหารสด น้ำดื่ม ไข่ไก่ เนื้อฯลฯ

 

 

           “ทุกวันเราจะมีรถไปส่งอาหารกล่องปรุงสดจากวัตถุดิบที่มีผู้มอบให้ปรุงโดยครัวเป็นลาว และร้านอาหารเครือข่าย “ข้าวเพื่อหมอ” เพื่อนำไปส่งให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ที่ ร.พ.ปากช่องนานา วันละ 1 เที่ยว ออกจากร้านเป็นลาว เลขที่ 56 ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง เวลา 15.00 น.”  นางสาวพันชนะ กล่าว

 

 

           ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องการทำอาหารกล่องร่วมสมทบ สามารถติดต่อได้ที่คุณอาท (ร้านเป็นลาว) 086- 651 3515 , คุณเฟิสท์ (ครัวบินหลา) 093- 925 4692 เพื่อตรวจสอบตารางและเลือกวัน /เวลาในการจัดส่งได้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิโรจน์ อรุณพันธุ์ 081- 926 0082 หรือคุณณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ (ชอง) 062- 987-9445 หรือคุณพันชนะ วัฒนเสถียร (เต้) 092- 6455464

 

CR : Facebook “สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่” , “FoodForFighthersTH”