ชมย้อนหลังกิจกรรมออนไลน์ “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 3

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” จัดกิจกรรมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน-คิด-วิจารณ์”  ครั้งที่ 3 “การวิจารณ์สารคดีและกวีนิพนธ์” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง, สรณัฐ ไตลังคะ, และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

          เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Live สด “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน - คิด – วิจารณ์” ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ : อ่าน - คิด - วิจารณ์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมไทย โดยมี ชมัยภร แสงกระจ่าง, สรณัฐ ไตลังคะ, และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ร่วมเป็นวิทยากร ในประเด็น “การวิจารณ์สารคดีและกวีนิพนธ์” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube

 

 

          ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ “ดวงใจวิจารณ์” ยังได้เปิดรับผลงาน ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

 

 

CR : เพจ “ดวงใจวิจารณ์”

https://www.facebook.com/duangjaivijarn

 

..................................

ชมย้อนหลังกิจกรรมออนไลน์ “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1
https://www.bangkoklifenews.com/17265532/2021020701

 

ชมย้อนหลังกิจกรรมออนไลน์ “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 2
https://www.bangkoklifenews.com/17266679/21021402