ชมย้อนหลังกิจกรรมออนไลน์ “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” จัดกิจกรรมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน-คิด-วิจารณ์”  ครั้งที่ 1 โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง, สรณัฐ ไตลังคะ, และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ พร้อมเชิญชวนส่งผลงานวิจารณ์เข้าร่วมประกวด
          เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Live สด “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน - คิด – วิจารณ์” ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ : อ่าน - คิด - วิจารณ์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมไทย โดยมี ชมัยภร แสงกระจ่าง, สรณัฐ ไตลังคะ, และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ร่วมเป็นวิทยากร ในประเด็น “หัวใจของการวิจารณ์ ประเภทและการเขียนบทวิจารณ์” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

 

 

          ทั้งนี้ กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน - คิด – วิจารณ์” จะจัดอีก 2 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น “การวิจารณ์งานประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย” และ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น “การวิจารณ์งานประเภทสารคดีและกวีนิพนธ์” ติดตามรับชมได้จาก Facebook fanpage “ดวงใจวิจารณ์” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดรับผลงาน ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 อีกด้วย

 

 

 

CR : เพจ “ดวงใจวิจารณ์”
https://www.facebook.com/duangjaivijarn