“อช.เขาใหญ่” ผนึกกำลังเครือข่าย ชวนใช้ “ปิ่นโต” ลดขยะระหว่างท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ พร้อมเครือข่ายร้านอาหาร ที่พัก ย่านเขาใหญ่ จัดกิจกรรม “ปิ่นโตโกราวด์” คิกออฟมอบปิ่นโตให้กับ อช.เขาใหญ่ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวยืมใช้ระหว่างท่องเที่ยวบนอุทยานฯ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างท่องเที่ยวย่านเขาใหญ่แบบม่วนซื่นสุขใจไม่เพิ่มขยะพลาสติก

          นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับมอบปิ่นโตจำนวน 50 เถา จากนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ (Food For Fighters) เพื่อเริ่มต้นใช้ในกิจกรรม “ปิ่นโตโกราวด์” ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญ “เขาใหญ่ม่วนซื่น” โดยมีนายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการสมาคมและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านสิ่งแวดล้อม นายนิกร ศรีวิลัย อุปนายกฝ่ายธุรกิจร้านอาหาร นายชยพล กลมกล่อม อุปนายกฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม นายวิโรจน์ อรุณพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ  นางสาวพรทิพย์ สว่างอัมพร ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมและกิจกรรม และตัวแทนเครือข่ายฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์สาขาปากช่อง ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานการลงทะเบียนยืมปิ่นโตด้วยคิวอาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนอุทยานฯ และเข้าพักยังโรงแรม รีสอร์ท หรือใช้บริการร้านอาหารซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

 

 

           นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเขาใหญ่ โดยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการนำปิ่นโตให้นักท่องเที่ยวใช้แล้วที่อุทยานแห่งชาติโบกขรณี ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ทำให้ภาพนักท่องเที่ยวหิ้วปิ่นโตลงเกาะกลายเป็นเรื่องคุ้นตา ทั้งนี้ตนจะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ มีหลายเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนอุทยานฯ ให้ช่วยกันลดปริมาณขยะ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกิจกรรม “ปิ่นโตโกราวด์” จึงถือเป็นเรื่องตรงใจมาก เพราะตั้งใจจะทำอยู่แล้ว และนับเป็นโอกาสดีที่ได้ทำความรู้จักรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมฯ ที่ประกอบธุรกิจโดยรอบอุทยานฯ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

 

 

          ด้าน นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรม “ปิ่นโตโกราวด์” นี้เป็นหนึ่งในแคมเปญ “เขาใหญ่ม่วนซื่น” โดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามหลัก SDGs โดยปิ่นโตชุดแรกรวม 200 เถา ที่นำมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ นำมาจากโครงการ ฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ (Food For Fighters) หรือ “ข้าวเพื่อหมอ” ซึ่งมาจากการระดมทุนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และบางส่วนได้รับมาจากวัดนายโรง และผู้สมทบทุนจัดซื้อเพื่อใช้ส่งอาหารให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ในช่วงโควิด-19 กิจกรรมนี้จึงนับเป็นการต่อยอดการลดขยะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยนำปิ่นโตมาให้นักท่องเที่ยวได้ยืมใช้ ซึ่งครอบคลุมทั้งบนอุทยานแห่งชาติ ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์การลดขยะและงดการใช้โฟมและกล่องพลาสติกบนอุทยานฯ ด้วย

 

 

          นักท่องเที่ยวสามารถยืมปิ่นโตได้ด้วยการลงทะเบียนด้วยการแสกน QR Code ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไประหว่างการท่องเที่ยว เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถฝากไว้ที่จุดรับ-ส่งปิ่นโตซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

 

         ล่าสุด มีร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “ปิ่นโตโกราวด์” นี้แล้วกว่า 20 แห่งแล้ว อาทิ ฟาร์มโชคชัย แดรี่โฮม ร้านเป็นลาว ครัวบินหลา ครัวน่านน้ำ โรงแรมเรนทรี เรสิเดนซ์ ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ เขาใหญ่  พาโนรามาฟาร์ม เอเดนน่าออร์แกนิกส์ เสต็กตัวพ่อ โรงแรมภูวนาลี ฯลฯ จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาใหญ่หิ้วปิ่นโตหรือนำภาชนะมาใส่อาหารด้วยกัน เพื่อช่วยลดขยะไปด้วยกัน ส่วนสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ผ่าน Facebook สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ รวมทั้งแจ้งการรับ-ส่งปิ่นโต ได้ที่ร้านเป็นลาว โทรศัพท์ 083 4613666 หรือ 086 651 3515