‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ คำตอบสุดท้าย ‘โลก’ และ ‘เรา’

เศรษฐกิจดิจิทัล คำตอบสุดท้าย โลก และ เรา

 

         ต้องยอมรับว่า ณ วันนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล” และ “โลกออนไลน์” มีความจำเป็นต่อผู้คนแทบทั้งโลก

 

         ความจริงก็คือ มีประชากรมากกว่า 60 % ของโลก ที่ได้เข้ามาอยู่ใน “โลกออนไลน์”

 

         โดยเกือบทั้งหมด ได้ใช้มันเพื่อสนองตอบต่อความต้องการส่วนตัว อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

         ขณะที่อีกบางส่วน ใช้ประโยชน์ในเชิง “โครงสร้าง” เพื่อ “ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” และสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกขณะ

 

         กระทั่ง “โควิด-19 มาเยือน และสร้าง “ปรากฏการณ์” ชะงักงันแทบทุกเรื่อง ในทุกพื้นที่ทั่วโลก

 

         โดยเฉพาะด้าน “เศรษฐกิจ” ที่ดิ่งลงเหว เป็น “ขาลง” แทบยืน “ขาตาย” กันทั้งหมด

 

         ณ เวลานี้ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันโดยสิ้นเชิงว่า “ทางเลือก” ที่เป็น “ทางออก” และเป็น “ทางรอด” ทั้งของ “โลก” และของ “เรา” คือ Digital Economy

 

Digital Economyคือ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

Digital Economyคือ “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ที่ใช้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “การสื่อสาร” ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

 

เป็นการปฏิรูปปรับเปลี่ยนในทุกภาคส่วน ทั้งโครงสร้าง และทั้งระบบ ผ่าน กระบวนการผลิต , การดำเนินธุรกิจ , การค้า , การบริการ , การศึกษา , การสาธารณสุข , การบริหารราชการแผ่นดิน

 

ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

               

เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอา “อินเตอร์เน็ต” หรือ “เทคโนโลยีดิจิทัล” เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน และ ฯลฯ

 

โดยใช้เวลาน้อยลง และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

               

“เศรษฐกิจดิจิทัล” เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ในระยะยาวของโลก

               

และ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ก็เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ในระยะยาวของไทยเช่นกัน

           

“โลก” ณ วันเวลาปัจจุบันนี้ ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไปสู่จุดที่ทั้งหลายทั้งปวง ต้องก้าวข้าม “แพลตฟอร์มออฟไลน์” ไปสู่ “แพลตฟอร์มออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบ และทั้งโครงสร้าง

               

ณ วันนี้ เราต้องไปสู่ Digital Commerce ผ่านรูปแบบ “ตลาดการค้าดิจิทัล” ทั้งmobile-commerce และ Social Commerce

 

ณ วันนี้ เราต้องไปสู่ Digital Transformation เพื่อประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีดิจิทัล” ให้เกิด “มูลค่าทางธุรกิจ”

 

ณ วันนี้ เราต้องไปสู่ Digital Consumption เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และการประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

               

ทั้งหมดที่ว่านี้ จะเกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง ก็ต่อเมื่อ ทุกคน ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วน ร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ

               

Digital Economy เป็น “คำตอบสุดท้าย” ของ “โลก” และของ “เรา”

           

“โลก” ได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่ “เรา” ที่จะต้องมี “คำตอบ” ด้วยเช่นกัน !!!

 
สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ  

 

//.......................... 

CR : DAD MAGAZINE WWW.DAD.CO.TH ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//..........................