‘Digital Economy’ รวมกัน-เราอยู่ รวมหมู่-ไม่เท !!!

‘Digital Economy’ รวมกัน-เราอยู่ รวมหมู่-ไม่เท !!!

 

         โลกวันนี้ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว !!!

 

         ทุกประการล้วนเปลี่ยนไปแทบจะสิ้นเชิง จนไม่เหลือโฉมหน้าในอดีตที่เราเคยคุ้นชิน และนับจากนี้ ทุก ๆ ประการจะยิ่งปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

 

         ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็อาจถูกทอดทิ้งให้อยู่ข้างหลัง

 

         และท้ายที่สุด ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ก็อาจต้องอยู่โดดเดี่ยวลำพัง โดยเฉพาะถ้ายังไม่คิดที่จะเกาะ “รถไฟขบวนสุดท้าย” เพื่อขอไปด้วย กับ “เพื่อนร่วมทาง”

 

         “โลกวันนี้” ไม่มี “พื้นที่ว่าง” อย่างง่าย ๆ และแสนสะดวกสบาย สำหรับ “วีรชนเอกชน” อีกแล้ว

 

         “โลกวันนี้” เป็นโลกที่ “เราทั้งหลาย” ต้องเกาะกลุ่ม รวมกลุ่ม และ ก้าวไปทั้งกลุ่ม

 

         เพื่อไปให้รอดให้ได้ บน “พื้นที่” ของ “โลกวันนี้” ที่ “เชื่อมโลก” ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วย “เทคโนโลยี” และ “อินเตอร์เน็ต” แบบ “ออนไลน์ 24 ชั่วโมง”

 

         นี่เป็นยุคสมัยของ Digital Economy หรือ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

 

         จริงอยู่ว่า “สังคมโลก” ไม่ใช่เพิ่งก้าวผ่าน “ยุคอนาล็อก” มาสู่ “ยุคดิจิทัล” ตรงกันข้าม เราเข้าสู่ยุค  “ยุคดิจิทัล” มายาวนาน กระทั่งแทบจะคุ้นชิน กับทุก ๆ เทคโนโลยี ที่มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ ของการใช้ชีวิตประจำวัน

 

         ทว่า ! “โลกวันนี้” ได้เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ไปสู่การตอบโจทย์ในเชิง “โครงสร้าง”

 

ทั้งระบบ ทั้งโลก และ ทั้งเรา !

               

ยุคสมัยปัจจุบัน “โลก” และ “เรา” ถูกท้าทายอย่างรุนแรง จาก “สภาวะหยุดนิ่ง” แทบจะสิ้นเชิง ในการ “ติดต่อสื่อสาร” ผ่านระบบ “ออฟไลน์”

               

โดยเฉพาะ จาก “ปรากฏการณ์” ของ “โควิด-19 ที่เป็น “รูปธรรม” อันชัดแจ้งอย่างยิ่ง

 

         

      

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ณ วันเวลาปัจจุบัน “การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม” ของทั้งโลก แทบตกอยู่ในสภาวะชะงักงัน

           

และชัดเจนอย่างยิ่งว่า ณ วันเวลาเช่นว่านี้ “ทางเลือก” และ “ทางรอด” ของทั้ง “โลก” และ “เรา” ไม่สามารถจะ “เอาตัวรอด” ไปได้ แบบ “ตัวใคร-ตัวมัน” อีกต่อไปแล้ว

           

“โลก” และ “เรา” จะรอดได้ ก็ด้วยการ เกาะกลุ่ม รวมกลุ่ม และ ก้าวไปทั้งกลุ่ม !

               

และทั้งหมดที่ว่านี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่บน “แพลตฟอร์ม-ออนไลน์” ที่ “เชื่อมโลก” ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

               

ชัดเจนเหลือเกินว่า Digital Economyคือคำตอบเดียวเท่านั้น ทั้งของ “โลก” และ “เรา” ในยุคสมัยปัจจุบัน

               

และชัดเจนเหลือเกินว่า คำตอบที่ว่านี้ ท้าทาย “สังคมไทย” อย่างถึงที่สุด และตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง

           

นี่ไม่ใช่แค่การปรับและเปลี่ยน เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หากแต่ต้องเป็นการปรับและเปลี่ยนทุกคนและทุกภาคส่วน ในทุกองคาพยพ เพื่อร่วมกันและเพื่อก้าวไป ให้พ้นจากการตกยุคสมัย

               

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยการ เกาะกลุ่ม รวมกลุ่ม และ ก้าวไปทั้งกลุ่ม

               

และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องขยับปรับเปลี่ยนเต็มรูปแบบ

 

จาก “ออฟไลน์” สู่ “ออนไลน์” ในทุก “แพลตฟอร์ม” อย่าง “เต็มระบบ” ในทุก “โครงสร้าง”

 

นี่เป็นยุคสมัยของ Digital Economy และเป็น “คำถามแห่งยุคสมัย” ที่รอ “คำตอบ”

 

เพราะถ้าไม่รวมกัน(เพื่อ)รอด เราอาจไม่รอดจริง ๆ !!!

 
สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//..........................  

CR : DAD MAGAZINE WWW.DAD.CO.TH ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//..........................