‘Next Normal’ : Next Station ‘คนเมือง’

‘Next Normal’: NextStation ‘คนเมือง


         การมาถึง ของ โควิด-19” ไม่เพียงทำให้ วิถีโลกเปลี่ยนไปแทบจะสิ้นเชิง หากแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อ วิถีเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง


         โควิด-19 ทำให้เราต้องเรียนรู้คำว่า ปกติใหม่ หรือ “New Normal” 

 

เพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ โดยวิถีของ ปกติใหม่ฉบับชั่วคราว

 

ที่จนถึงวันนี้ น่าเชื่อเหลือเกินว่า น่าจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และน่าจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการไปสู่ วิถีชีวิตใหม่ แบบ “Next Normal หรือ ปกติใหม่ฉบับระยะยาวแน่ ๆ

         

         “Next Normal คือ แนวทางการใช้ชีวิต ที่จะเปลี่ยนไปในหลากหลายมิติอย่างมีนัยสำคัญ ใน “3 วิถีชีวิตใหม่ที่ส่งผลกระทบถึง ระบบความคิดและ วิธีปฎิบัติ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในรุ่นถัดไป 

         

        นั่นก็คือ ทักษะ,รอยเท้า และ จิตใจ

 

 

     

         ความจริงข้อแรกก็คือ แม้ว่าคุณจะมีเงินเก็บ มีการลงทุน หรือ ฯลฯ โควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มันส่งผลกระทบกับทุกคนทั้งสิ้น ทั้งตำแหน่งงานประจำ หุ้นในพอร์ต เงินสะสม ฯลฯ ทั้งหมด อาจหายวับไปกับตาได้ในพริบตา

 

วิธีการปรับตัวของคนที่จะอยู่รอดหลังจากนี้ มีเพียงวิธีเดียว นั่นก็คือ การมี ทักษะเป็ดหรือ “Multitasking”  ต้องสามารถทำหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน เพื่อกระจายความเสี่ยง และปรับตัวเพื่อหารายได้จากหลากหลายทาง

 

อย่าได้แปลกใจเลยว่า นับจากนี้ ลูกเป็ด ที่โดน บูลลี่ในอดีต ว่าทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่าง ณ วันนี้ จะกลายเป็น ผู้อยู่รอด ในยุคหลัง โควิด-19 ได้ ในสถานะ ตัวจริง

         

         ความจริงข้อถัดมา ชัดเจนเหลือเกินว่า ปี 2020 เป็นปีแห่ง Internet of Things (IoT) ฉบับสมบูรณ์แบบ ตลอด 24 ชั่วโมงของเรานั้น ได้เกี่ยวโยงกับทุก ๆ อย่างที่เป็น ออนไลน์ตั้งแต่ โซเชียลมีเดีย การเงิน การสั่งของกิน การออกกำลังกาย โปรแกรมสุขภาพ ไปจนถึงการทำมาหากิน

 

นี่เป็น ไฟล์ทบังคับให้เรายอมเปิดเผยตัวตน ให้ข้อมูล และสูญเสีย หรือเปิดเผย ความเป็นส่วนตัว ทาง โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง เราจะเริ่มแยกไม่ได้ว่า ระหว่าง โลกออฟไลน์ กับโลกออนไลน์

 

วิถีความคิดและ พฤติกรรมของคนในยุคหลัง โควิด-19 จะตระหนักถึง รอยเท้าดิจิตัล หรือ “Digital Footprint” ในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมากขึ้น

 

นี่เพราะอะไรก็ตามที่ไปอยู่บนอินเตอร์เน็ตแล้ว จะไม่สามารถถอดออกได้ และจะคงอยู่คู่กับโลกตลอดไป

         

         ความจริงข้อที่สาม คือ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) วิเคราะห์ว่า ผลกระทบจาก โควิด-19 ได้สร้างความสูญเสียสมดุลทางความคิดและอารมณ์ ต่อผู้คนและเด็ก ๆ ที่กำลังเติบโต เนื่องจากต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่สามารถกอด จับ สัมผัสสิ่งต่าง ๆ อย่างไว้วางใจ  หรือแม้กระทั่งสูญเสียอิสระภาพในการเดินทาง

 

 

นี่ส่งผลให้ จิตใจ ของคนหลังยุค โควิด-19มีความเป็นปัจเจก เอกเทศ ปลีกวิเวก และอยู่ติดบ้านมากขึ้น

 

และที่สำคัญคือ ยังอาจส่งผลต่อการใส่ใจและห่วงใยต่อตัวเองมากกว่าผู้อื่น เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต

 

ว่าไปแล้ว เรื่องเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้จิตใจของผู้คนสงบลงได้ และยังน่าเชื่อด้วยว่า สิ่งที่จะรุนแรงกว่า โควิด-19สำหรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal ก็อาจเป็นเรื่องปัญหาของสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นด้วย

 

นี่เป็น NextStationของ คนเมือง ภายใต้ ทักษะ,รอยเท้า และ จิตใจ

 

Are you ready ? สถานีหน้า พร้อมแล้ว ไปกันต่อ ไปด้วยกัน !!!

 

 

 

//......................

                CR : DAD MAGAZINE WWW.DAD.CO.TH ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//......................